Sławomir Nowosad

2010

Prace magisterskie
 • Patriotyczno-religijne przesłanie kazań ks. Jerzego Popiełuszki z lat 1982-1984.
 • Młodzież jako "wiosna Kościoła" w pismach Brata Rogera z Taize.
 • Misja ewangelizacyjna Kościoła w Afryce w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Afryki (1980-1998).
 • Problematyka moralna w nauczaniu pasterskim bł. biskupa Grzegorza Łakoty.

2009

Rozprawy doktorskie
 • Wiara, nadzieja i milość jako fundamentalne postawy moralne w ujęciu Giuseppe Angeliniego.
 • Prawda jako fundament życia chrześcijańskiego według Pavla Straussa (1912-1994).
 • Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki teologicznej.
Prace magisterskie
 • Problematyka moralna w listach pasterskich Arcybiskupa Jana Martyniaka w latach 1991-2008.
 • Grzech i nawrócenie w homiliach Bazylego Wielkiego.
 • Moralne aspekty zapłodnienia " in vitro" w świetle wybranych podręczników do etyki lekarskiej.
 • Problematyka społeczna w periodyku "Myśl Protestancka" w latach 1997-2004.
 • Autonomia sumienia w świetle pism R. C. Mortimera.
 • Kobiecość i męskość na łamach feministycznego kwartalnika "Zadra" w latach 1999-2008.
 • Kapłaństwo jako droga do świętości według świętego Jana Chryzostoma.

2008

Rozprawy doktorskie
 • "Katolicka wizja małżeństwa i rodziny w nauczaniu arcybiskupa Fultona Sheena (1895-1979)".
 • Nauczanie moralne Świadków Jehowy na temat małżeństwa i rodziny.
Prace magisterskie
 • Przekawy permisywizmu moralnego w wybranych czasopismach dla młodzieży w latach 2000-2007.
 • Kierownictwo duchowe w ujęciu ks. Stanisława Mojka
 • Problematyka religijno-moralna w wybranych spektaklach teatru ITP.
 • Godność i powołanie człowieka w świetle pism i wypowiedzi o. Aleksandra Mienia ( 1935-1990 ).