Sławomir Nowosad
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Dziekan
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab. - Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: slawomir.nowosad_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6287-7938