Sławomir Nowosad

2008

Prace magisterskie
 • Chrześcijańskie wychowanie moralne w rodzinie i szkole na Ukrainie w świetle wybranej literatury greckokatolickiej.
 • Wizja życia kapłańskiego według księdza Viktorsa Pentjussa MIC (1915-2007)
 • Prawno-etyczne aspekty eutanazji w świetle dokumentów roboczych międzynarodowego projektu JAFARE.
 • Dobro i zło w "Opowieściach z Narnii" C. S. Lewisa.
 • Moralny wymiar problemów alkoholowych w świetle publikacji na łamach periodyku "Alkohol a zdrowie" w latach 1992-2005.

2007

Prace magisterskie
 • Niepełnosprawność jako wyzwanie moralne w świetle współczesnego nauczania Kościoła.
 • Ideał życia kapłańskiego w świetle publikacji na łamach "Głosu kapłańskiego" w latach 1927-30.
 • Koncepcja wolności według George'a Weigla

2006

Rozprawy doktorskie
 • Pneumatologiczny charakter moralności chrześcijańskiej w Summa Theologiae Św. Tomasza z Akwinu.
Prace magisterskie
 • Rodzina jako Kościół domowy w homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo w publikacjach Włodzimierza Fijałkowskiego.
 • Dzieje i duszpasterstwo parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze.
 • Etyczne aspekty reklamy w świetle wybranych publikacji polskich.
 • Boża Mądrość w dziełach ascetyczno-moralnych Metropolity A. Szeptyckiego.
 • Maryja wzorem życia chrześcijańskiego w świetle katechez środowych Jana Pawła II.
 • Pomoc ubogim w życiu błogosławionej siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej.
 • Poszanowanie praw człowieka a konflikt zbrojny .Studium teologiczno-moralne.
 • Zafałszowanie obrazu chrześcijaństwa w polskich mediach.Studium na podstawie serii Kultura i Media,
 • Miłość małżeńska w homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Grzech i nawrócenie w świetle publikacji w " Communio" w latach 1980-2004.