Renata Kołodziejczyk

2023
2022Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej


Organizacja konferencji międzynarodowejPrezentacja na konferencji międzynarodowej
Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


2021Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prezentacja na konferencji krajowej


Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE
2019


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacjiCzłonkostwo w innej organizacji krajowej


Odznaczenie krajowe państwoweUdział w przygotowaniu raportu samooceny (dla PKA, UKA, itp.)


2018
2017

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

2015
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejOdznaczenie krajowe resortowe2014


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013


2012
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2011
2008


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2007


Członkostwo w innej organizacji krajowej