Renata Kołodziejczyk
dr Renata Kołodziejczyk
adiunkt - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: renata.kolodziejczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7770-3220