2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2022Członkostwo w krajowym zespole eksperckim
2021
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoStypendium w ramach programu Erasmus


Stypendium w ramach programu CEEPUS
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Członkostwo w komitecie lub komisji


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2019Recenzja naukowa w czasopiśmieRedakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
Członkostwo w komitecie lub komisji


Nagroda wewnętrzna


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Prezentacja na konferencji międzynarodowejNagroda wewnętrzna


2017
Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Organizacja uroczystości uniwersyteckiej


2016
Artykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Annales
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencjiWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w komitecie lub komisji


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Udział w konferencji krajowej


Udział w konferencji


Członkostwo w komitecie lub komisji2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2012

 • Sekwencje mszalne – jedna z klasycznych form śpiewów postgregoriańskich
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Muzyka instrumentalna w liturgii po Soborze Watykańskim II
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

 • 2011  2010  Hasło encyklopedyczne


  2009  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2008  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Hasło encyklopedyczne


  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
  Wygłoszenie referatu na konferencji


  2006  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany