2024

Prace licencjackie
 • Hymn „Nocte surgentes” w psałterzu oliwetańskim z XV wieku (sygn. MAŁ 357/ST/11). Studium analityczne
 • Pieśń beatyfikacyjna “Błogosławiona Rodzino Ulmów” - studium analityczne
Prace magisterskie
 • Twórczość wokalno-instrumentalna wybranych współczesnych kompozytorów polskich w świetle odnowy muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II

2023

Prace magisterskie
 • Retoryka muzyczna w cyklu kantat pasyjnych Sechs geistliche Betrachtungen des leidenden und sterbenden Jesu, aus der Leidens-Geschichte der heiligen vier Evangelisten gezogen Gottfrieda Heinricha Stölzela (1690–1749)
 • Idee narodowe i monumentalizm jako wyróżniki muzyki norweskiej w latach 1905-1945
 • Interpretacja starożytnej mitologii w ujęciu współczesnych polskich kompozytorów i librecistów na podstawie wybranych dzieł operowych
 • Zagrożenia duchowe w muzyce pop i rock
 • Motywy gregoriańskie w „Missa Mundi” Thomasa Gabriela
 • Tematyka biblijna w twórczości symfonicznej A. Karamanova (1934 - 2007) na przykładzie wybranych utworów
 • Sekwencja Dies Irae w wybranych XX wiecznych kompozycjach inspirowanych działaniami wojennymi

2022

Prace magisterskie
 • Główne idee ruchu cecyliańskiego na łamach czasopisma „Rocznik dla Organistów” (1894-1904)

2021

Rozprawy doktorskie
 • Rękopiśmienne potrydenckie kancjonały oo. Paulinów na Jasnej Górze jako świadectwo ich ówczesnej kultury liturgiczno-muzycznej
Prace magisterskie
 • Melodie wersetów allelujatycznych Commune Sanctorum w wybranych graduałach polskich z XV-XVI wieku. Studium muzykologiczne

2020

Prace magisterskie
 • Przejawy idiomu słowno-muzycznego w wybranych pieśniach okresowych XLI wydania "Śpiewnika kościelnego" ks. Jana Siedleckiego

2019

Rozprawy doktorskie
 • Życie i twórczość Józefa Wieniawskiego (1837-1912) w świetle XIX-wiecznego piśmiennictwa. Studium historyczno-muzykologiczne
Prace licencjackie
 • Hymn O Redemptor sume carmen w Pontyfikale Płockim z XII w. Studium muzykologiczne.

2018

Rozprawy doktorskie
 • Twórczość Apolinarnego Szeluty w kontekście muzyki europejskiej pierwszej połowy XX wieku
Prace magisterskie
 • Kultura muzyczna Bazyliki Katedralnej NMP w Kielcach w XX wieku

2017

Rozprawy doktorskie
 • Warszawski salon XIX-wieczny jako miejsce kultywowania narodowych tradycji muzycznych
Prace magisterskie
 • Twórczość muzyczna ks. Carmila Tocănel OFMconv. (1907-1973).