2021

Prace magisterskie
 • Królowie Ostrogotów w latach 534-553 w relacji Prokopiusza z Cezarei

2020

Prace magisterskie
 • Kolumny kommemoratywne antycznego Rzymu

2018

Prace magisterskie
 • Geneza chrześcijaństwa i pierwsze prześladowania chrześcijan w źródłach literackich epoki wczesnego cesarstwa. Kontekstowa analiza "Annales" XV 44 Tacyta
 • Etnogeograficzny obraz barbarzyńców w "De Bello Gallico" Juliusza Cezara.
 • Polityka "emancypacyjna" cesarza Leona I. Rządy w cieniu dworskiej koterii wojskowej.
 • Legiony Cezara w Brytanii

2017

Prace magisterskie
 • Ród Scypionów w wojnach z Kartaginą
 • Rok czterech cesarzy w ujęciu Swetoniusza

2016

Prace licencjackie
 • Istotne przyczyny Schizmy Akacjańskiej
 • Sposób portretowania kobiet germańskich w "Germanii" Tacyta.
Prace magisterskie
 • Dzieje polityczno-wojskowe Bizancjum w kronice Nikefora Bryenniosa

2015

Prace licencjackie
 • Polityka Rzymu wobec Partów.
 • Mit Spartańskiej agoge w pismach Ksenofonta i Plutarcha w kontekście ideału państwa Platona
 • Obraz Konstantynopola w powieści Zofii Kossak-Szczuckiej "Krzyżowcy"
 • Armia spartańska w V wieku p.n.e.
 • Obecność Greków na wybrzeżach Morza Czarnego
Prace magisterskie
 • Belizariusz i Narzes. Wodzowie Justyniana
 • Życie codzienne w pałacach Palatynu.

2014

Prace licencjackie
 • Akwedukty antycznego Rzymu
 • Armia bizantyńska w kronice Nikefora Bryenniosa