2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2022Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

20212020


Odznaczenie krajowe resortowe


Działalność odczytowa


2019
2018
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja działu czasopisma naukowego

Wygłoszenie referatu na konferencji2017Recenzja naukowa w czasopiśmie


Redakcja działu czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskim
2016Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Redakcja działu czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej

2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRedakcja działu czasopisma naukowego2014
Redakcja działu czasopisma naukowego
2013
Redakcja działu czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
2012
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2011

Organizacja konferencji międzynarodowejUdział w konferencji międzynarodowejCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


2009
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2008Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2007


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2006


Wygłoszenie referatu na konferencji


2005


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2004Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


1998
1994


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


19921990


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany1989


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


1988

  • Nauczanie społeczne Bazylego Wielkiego. Wybrane zagadnienia
    [w:] Summarium
  • Kontemplacja w dziełach św. Bazylego
    [w:] VOX PATRUM

  • 1986

  • Kultura helleńska w świetle programu wychowawczego Amfilochiusza z Ikonium
    [w:] VOX PATRUM