2009

Prace magisterskie
 • Sakralne trofea wojenne władców asyryjskich.

2008

Prace magisterskie
 • "Aborcja" u starożytnych Rzymian.
 • Sukcesja w dynastii Antoninów
 • "Agryppina czyli żądza władzy" Pierra Grimala w odniesieniu do źródeł historycznych.
 • Wątki geograficzne w tragediach Ajschylosa.
 • Mapa z Hereford.Analiza źródła kartograficznego w kontekście jego lokalizacji i formy.

2007

Prace magisterskie
 • Apoteoza i damnatio memoriae cesarzy z dynastii julijsko-klaudyjskiej.
 • Wizerunek cesarza Klaudiusza w powieściach Roberta Graves'a. Analiza porównawcza.
 • Kobieta zamężna w pismach Plutarcha i Tertuliana.

2006

Prace magisterskie
 • Świątynie przylądkowe w basenie Morza egejskiego

2005

Prace magisterskie
 • Dionizos w "Wędrówkach po Helladzie " Pauzaniasza
 • Pochodzenie filistynów w świetle tekstów egipskich i biblijnych.