2012

Prace licencjackie
 • Sposób przedstawiania niewolników w ,,Dziejach'' Herodota
 • Kartagina - struktura miasta i portu.
 • Miejsce druidów w Galii i Brytanii
 • Chrześcijaństwo w Cesarstwie Rzymskim za panowania Decjusza
Prace magisterskie
 • Opicinus de Canistris: geopolityka ciała albo cielesność geopolityki

2011

Prace licencjackie
 • Tradycje greckich polis basenu Morza Czarnego i Propontydy w "Dziejach" Herodota.
 • Apoteoza Cezara w "Metamorfozach" Owidiusza (Ovid. Met. XV 745-870).
 • Koloseum - architektura, funkcje, legenda.
 • Sylwetka Germanika w Tabula Hebana i Tabula Siarensis.
 • Recepcja kultury egipskiej w Grecji okresu archaicznego i klasycznego.
 • Grecy i barbarzyńcy w "Anabazie" Ksenofonta.
 • Kaligula Allana Massiego a "Żywot Kaliguli" Swetoniusza.
 • Wielkomocarstwowy terroryzm Aten w świetle dzieła Tukidydesa.
 • Epos o Gilgameszu a eposy homeryckie. Studium porównawcze.
Prace magisterskie
 • Etapy podboju Brytanii przez Rzym
 • "Hymn do Atona" a Psalm 104. Analiza porównawcza.

2010

Prace licencjackie
 • Cesarze-jednowładcy a tetrarchowie Dioklecjana.Logika sukcesu władzy w dobie kryzysu III wieku naszej ery.
Prace magisterskie
 • Obraz Kartaginy w "Dziejach " Polibiusza.
 • Baal Sâphon i Zeus Kasios. Analiza porównawcza.
 • Rekonstrukcje Arki Przymierza . Analiza porównawcza wybranych schematów.