2014

Prace licencjackie
 • Bizantyjskie fortyfikacje północnego limesu w polskiej historiografii
 • Pochwała ziemi ojczystej w literaturze rzymskiej.
 • Ustawodawstwo małżeńskie Cesarza Oktawiana Augusta
Prace magisterskie
 • Idea zejścia do świata podziemnego w literaturze antycznej. Orfeusz, Odyseusz, Eneasz
 • Helladocentryzm w greckiej literaturze antycznej.
 • Kleopatra w świetle źródeł antycznych
 • Miasta portowe antycznej Sycylii

2013

Prace licencjackie
 • Tebańskie grobowce faraonów XVIII dynastii : Miejsce pochówku Amenhotepa I
 • Opisy klęsk rzymskich w "Ab Urbe condita" Liwiusza.
 • Pax deorum a prodigia w religii rzymskiej na podstawie Ab Urbe condita Tytusa Liwiusza
 • Helena,Penelopa i Dydona-portretyzowanie kobiet w starożytności.
 • Kult Atona w tekstach prywatnych za panowania Amenhotepa IV Echnatona
 • Przyczyny wybuchu wojen w historiografii rzymskiej.
Prace magisterskie
 • Portret Katyliny u Cicerona i Salustiusza.
 • Edyp Sofoklesa a Kompleks Edypa
 • Analiza przedstawienia postaci Odyseusza i Eneasza na podstawie dzieł Odysei i Eneidy
 • Wellejusz Paterkulus jako apologeta Tyberiusza
 • Sposób prezentacji wodzów i żołnierzy barbarzyńskich w "Dziejach" Herodota
 • Antropo- i kulturo-centryzm w starożytnym świecie Śródziemnomorskim.

2012

Prace licencjackie
 • Geneza,topografia i funkcja wyroczni greckich