Paweł Mąkosa

20212020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2019


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2018
Książka popularyzująca naukę


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym
Recenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnymUdział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej2017


Wygłoszenie referatu na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


2016
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Organizacja konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2014


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowymCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Odznaczenie krajowe resortowe


2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowymCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Organizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2012
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej

Uzyskanie certyfikatu dla produktu lub procedury postępowania


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja naczelna publikacji naukowej


2009

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja naczelna publikacji naukowej


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2006


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2004


Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


2001


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej