2019

Prace magisterskie
 • Rola obozów chrześcijańskich w formowaniu młodzieży katolickiej na przykładzie letniego obozu dla dzieci „Wesołe wakacje z Bogiem” w dekanacie Kałusz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
 • Przygotowanie do I Komunii Świętej w świetle wybranych pomocy dydaktycznych
 • Motywacje rezygnacji z udziału w lekcjach religii w świetle badań młodzieży z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie
 • Katecheza dorosłych w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim w okresie postkomunistycznym

2018

Rozprawy doktorskie
 • Ewangelizacja i katecheza w mediach społecznościowych. Studium z edukacji medialnej w świetle badań współczesnych blogów kapłańskich
 • Cyfrowe narzędzia edukacyjne w dydaktyce nauczania religii. Studium katechetyczne
Prace magisterskie
 • Realizacja misji Kościoła w działalności osób świeckich w parafii św. Piotra i Pawła w Jaworowie. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
 • Teologia małżeństwa św. Jana Chryzostoma we współczesnej katechezie przedmałżeńskiej
 • Chrześcijańska formacja młodzieży podczas Spotkań Młodych LEDNICA 2000 w latach 1997-2015
 • Wkład o. Rafała Kiernickiego OFMConv w odnowę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

2017

Rozprawy doktorskie
 • Wpływ katechezy parafialnej na religijność kandydatów do bierzmowania. Studium katechetyczne w świetle badań młodzieży z parafii wielkomiejskich prowadzonych przez Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla w Polsce.
Prace magisterskie
 • Działalność duszpastersko-wychowawcza Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego na Ukrainie w latach 1991-2016
 • Rola komunikacji interpersonalnej w formacji chrześcijańskiej młodzieży
 • Nauka o Sakramencie Eucharystii w wybranych podręcznikach do nauczania religii w gimnazjum
 • Rola katechezy w socjoterapii i readaptacji młodzieży w świetle badań gimnazjalistów w ośrodku Powrót z "U".
 • Działalność wychowawczo-katechetyczna Szkoły Elementarnej w Wąchocku w latach 1816-1836 na tle ówczesnej sytuacji politycznej
 • Metody katechezy młodzieży w wybranych podręcznikach do nauczania religii w gimnazjum

2016

Rozprawy doktorskie
 • Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
 • Prawdy katechizmowe w nauczaniu św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
 • Wpływ aktywności sportowej na religijność młodzieży. Studium socjologiczno-katechetyczne na podstawie badań gimnazjalistów archidiecezji warszawskiej