Paweł Mąkosa

2020

Rozprawy doktorskie
 • Preewangelizacja odpowiedzią na współczesne wyzwania kulturowe. Studium katechetyczne
 • Założenia i realizacja przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania. Studium katechetyczne w świetle badań mlodzieży w Białymstoku
 • Formacja sakramentalna w katechezie młodzieży. Studium katechetyczne w świetle badań licealistów diecezji kieleckiej
 • Tożsamość i kompetencje katechetów. Studium katechetyczne w świetle badań katechetów diecezji pelplińskiej
 • Apologetyczny wymiar chrześcijańskiej edukacji religijnej wobec wspóczesnych przemian kulturowych w Europie
Prace magisterskie
 • Rola Pisma Świętego w katechezie młodzieży w świetle adhortacji Verbum Domini
 • Środki społecznego przekazu jako narzędzie ewangelizacji w nauczaniu papieża Franciszka
 • Wychowanie młodzieży do właściwego przeżywania seksualności w świetle publikacji w czasopiśmie "Miłujcie się!" w latach 2004-2014

2019

Rozprawy doktorskie
 • Mistagogia do sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania w katechezie szkolnej. Studium katechetyczne w świetle badań wybranych podręczników do nauczania religii w liceum
 • Rola katechezy w rozwiązywaniu problemów życiowych młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne w świetle badań maturzystów w Kielcach
Prace magisterskie
 • Rola obozów chrześcijańskich w formowaniu młodzieży katolickiej na przykładzie letniego obozu dla dzieci „Wesołe wakacje z Bogiem” w dekanacie Kałusz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
 • Przygotowanie do I Komunii Świętej w świetle wybranych pomocy dydaktycznych
 • Motywacje rezygnacji z udziału w lekcjach religii w świetle badań młodzieży z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie
 • Katecheza dorosłych w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim w okresie postkomunistycznym

2018

Rozprawy doktorskie
 • Ewangelizacja i katecheza w mediach społecznościowych. Studium z edukacji medialnej w świetle badań współczesnych blogów kapłańskich
 • Cyfrowe narzędzia edukacyjne w dydaktyce nauczania religii. Studium katechetyczne
Prace magisterskie
 • Realizacja misji Kościoła w działalności osób świeckich w parafii św. Piotra i Pawła w Jaworowie. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
 • Teologia małżeństwa św. Jana Chryzostoma we współczesnej katechezie przedmałżeńskiej
 • Chrześcijańska formacja młodzieży podczas Spotkań Młodych LEDNICA 2000 w latach 1997-2015
 • Wkład o. Rafała Kiernickiego OFMConv w odnowę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi