2018

Rozprawy doktorskie
 • Łaskarzewska Ewa, Ewangelizacja i katecheza w mediach społecznościowych. Studium z edukacji medialnej w świetle badań współczesnych blogów kapłańskich
 • Pisarek Mateusz, Cyfrowe narzędzia edukacyjne w dydaktyce nauczania religii. Studium katechetyczne
Prace magisterskie
 • Chorna Iryna, Realizacja misji Kościoła w działalności osób świeckich w parafii św. Piotra i Pawła w Jaworowie. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
 • Maksymenko Iryna, Teologia małżeństwa św. Jana Chryzostoma we współczesnej katechezie przedmałżeńskiej
 • Skórnicka Paulina, Chrześcijańska formacja młodzieży podczas Spotkań Młodych LEDNICA 2000 w latach 1997-2015
 • Zembovych Lidiya, Wkład o. Rafała Kiernickiego OFMConv w odnowę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

2017

Rozprawy doktorskie
 • Czekalewski Rafał, Wpływ katechezy parafialnej na religijność kandydatów do bierzmowania. Studium katechetyczne w świetle badań młodzieży z parafii wielkomiejskich prowadzonych przez Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla w Polsce.
Prace magisterskie
 • Dushchak Irena, Działalność duszpastersko-wychowawcza Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego na Ukrainie w latach 1991-2016
 • Guzik Małgorzata, Rola komunikacji interpersonalnej w formacji chrześcijańskiej młodzieży
 • Kostynyuk Svitlana, Nauka o Sakramencie Eucharystii w wybranych podręcznikach do nauczania religii w gimnazjum
 • Paczuska Ewelina, Rola katechezy w socjoterapii i readaptacji młodzieży w świetle badań gimnazjalistów w ośrodku Powrót z "U".
 • Pawliński Rafał, Działalność wychowawczo-katechetyczna Szkoły Elementarnej w Wąchocku w latach 1816-1836 na tle ówczesnej sytuacji politycznej
 • Wąsik Martyna, Metody katechezy młodzieży w wybranych podręcznikach do nauczania religii w gimnazjum

2016

Rozprawy doktorskie
 • Borowicz Joanna, Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
 • Riznyk Serhiy, Prawdy katechizmowe w nauczaniu św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
 • Rutkowska Magdalena, Wpływ aktywności sportowej na religijność młodzieży. Studium socjologiczno-katechetyczne na podstawie badań gimnazjalistów archidiecezji warszawskiej
 • Spyra Piotr, Formacja ewangelizatorów w międzynarodowej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja
 • Zakrzewski Grzegorz, Ewangelizacyjna odnowa formacji chrześcijańskiej w Polsce. Studium katechetyczne w swietle adhortacji "Evangelii Gaudium"
Prace magisterskie
 • Ivanko Oleksandr, Posługa duszpastersko-katechetyczna Ojców Redemptorystów obrządku wschodniego na Wołyniu w latach 1994-2014
 • Mikołajewska Joanna, Efektywność formacji w Szkole Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego św. Maryi z Nazaretu Matki Kościoła