2019


201820172016
2015

 • Tuning a CMU Sphinx-III speech recognition system for Polish language
  [Dostrajanie systemu rozpoznawania mowy CMU Sphinx-III dla języka polskiego]

  [w:] Przegląd Elektrotechniczny
 • Математическая модель системы текстовой стеганографии на основе модификации пространственных и цветовых параметров символов текста
  [Model matematyczny systemu steganografii tekstowej na podstawie modyfikacji przestrzennych i kolorystycznych ustawień znaków tekstowych]

  [w:] Труды БГТУ
 • The algorithm for determining the errors multiplicity by multithreshold decoding of iterative codes
  [Algorytm wykrywania wielokrotności błędów podczas wieloprogowego dekodowania kodów iteracyjnych]

  [w:] Przegląd Elektrotechniczny
 • Использование абстрактных синтаксических деревьев для обфускации кода
  [Zastosowanie abstrakcyjnych drzew składni do kodu zaciemniania]

  [w:] Труды БГТУ


 • 2014

 • Channel Adapted Decoding Algorithms for Correction Modular Errors and Erasures in Communication System
  [Adaptacja z kanałem algorytmów dekodowania do korekcji błędów modularnych i elementów wymazanych w systemie komunikacji]

 • 2013
  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2011  2004