20202019
Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Wygłoszenie referatu na konferencji

Tworzenie programu studiów2018

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Organizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznymUdział w festiwalu nauki2016


Organizacja konferencji

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


Udział w festiwalu nauki2015


Organizacja konferencji międzynarodowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowaUdział w festiwalu nauki


2014Hasło encyklopedyczne
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2013Artykuł w wydawnictwie zbiorowym
2012Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2011
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2010Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2009

Działalność odczytowa


2008