2018

Prace magisterskie
 • Wymiar kulturotwórczy polskich kanałów w serwisie YouTube (na wybranych przykładach)
 • Fotografia post mortem. Historia i współczesność
 • Współczesne teatry studenckie w Lublinie (na wybranych przykładach)
 • Żywa Biblioteka jako współczesne zjawisko kulturowe w Polsce
 • Teatr plastyczny Józefa Szajny na tle teatrów Tadeusza Kantora i Leszka Mądzika
 • Cmentarz przy ulicy Lipowej jako odzwierciedlenie wielokulturowości Lublina
 • Selfie jako współczesny przekaz kulturowy

2016

Prace licencjackie
 • Strategia promocji instytucji kultury w nowych mediach
 • Reportaż radiowy jako medium pamięci. Czasy II wojny światowej z perspektywy kobiet.
 • Kina lubelskie w architekturze i życiu kulturalnym miasta w XX wieku
 • Lubelscy poeci dwudziestolecia międzywojennego - wystawa afiszy typograficznych.
 • Publikacja internetowa - specyfika, proces powstawania i promocja na przykładzie specjalistycznej książki elektronicznej
 • Opowieść świadka historii. Praktyka historii mówionej – studium przypadku – rola, funkcjonowanie i proces tworzenia.
 • „Impostor – tajemnica Maciejewskiego”. Projekt gry miejskiej na podstawie serii kryminałów Marcina Wrońskiego.
 • Lalki w teatrze. Ich rola na przykładzie działalności Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Działania animacyjne
 • Teatry studenckie na przykładzie działalności artystycznej Teatru ITP
 • Rola menedżera muzycznego w tworzeniu wydarzenia artystycznego na przykładzie organizacji koncertu.
 • Współczesny teatr lalek – specyfika sztuki lalkarskiej na przykładzie warsztatów animacyjnych
 • Historia makijażu – opowieść filmowa o kanonach piękna kobiety
 • Film jako przekaz kulturowy – realizacja tryptyku o Starym Mieście w Lublinie