Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym