dr Monika Szabłowska-Zaremba
adiunkt - Katedra Edukacji Polonistycznej i Medialnej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.szablowska-zaremba_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2064-1943