Mariusz Wołońciej

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2017Recenzja naukowa w czasopiśmie


Organizacja konferencji międzynarodowej

2016

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow
2015


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego
Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja międzynarodowa
2014


Artykuł w czasopiśmie2013


Recenzja książki naukowej

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE


Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja międzynarodowa


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2012
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej
Udział w festiwalu nauki


2011


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2010


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2008Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w innej organizacji krajowej