2018

Prace dyplomowe
 • Żwiadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka jako przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a jego sytuacja finansowa
 • Zmiany zachodzące w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
 • Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących
 • Miejsce finansów ubezpieczeń społecznych w ramach finansów publicznych
 • Ulgi i umorzenia należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Etyka i wartości w pracy administracji publicznej
Prace licencjackie
 • Kredytowanie zakupu samochodów na przykładzie wybranych banków
 • Preferencje nabywców nieruchomości mieszkaniowych w Lublinie a inwestycje bezpośrednie na rynku nieruchomości
 • Ocena bankowości internetowej na przykładzie mBank S.A i BZ WBK
 • Bankowość mobilna. Analiza wybranych ofert bankowych
 • Wymiana walut w Polsce - wybrane aspekty działalności kantorów wymiany walut
 • Postawy wobec pieniędzy a ocena opłacalności wybranych produktów finansowych – badania korelacyjne na grupie studentów ekonomii KUL i UMCS
 • Kredyt bankowy jako oferta dla rolników na przykładzie Banku Spółdzielczego w Wisznicach
 • Ocena konkurencyjności oferty bankowości elektronicznej na przykładzie BZ WBK
 • Kryteria wyboru banku dla potrzeb uzyskania kredytu konsumenckiego
 • Kredyt bankowy jako źródło finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranych banków w Puławach
 • Ocena jakości portfela kredytowego Banku Spółdzielczego w Lipsku
 • Kryteria wyboru banku przez klienta zaciągającego kredyt hipoteczny
Prace magisterskie
 • Faktoring jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw