2016

Prace magisterskie
 • Kredyt i leasing jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie w celach marketingowych
 • Analiza finansowa jako narzędzie oceny stanu ekonomiczno-finansowego spółki akcyjnej LPP w latach 2010-2014
 • Specyfika i narzędzia marketingu bankowego - ocena na przykładzie Banku Spółdzielczego
 • Analiza finansowa jako narzędzie szacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Rozwój rynku kredytów hipotecznych w województwie lubelskim w latach 2012-2015
 • Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu polskiego eksportu
 • Analiza finansowa spółki akcyjnej na podstawie sprawozdania finansowego
 • Wykorzystanie outsourcingu w bankowości (na przykładzie polskiego sektora bankowego)

2015

Prace magisterskie
 • Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w latach 2009-2013
 • Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce
 • Bariery i perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rola marketingu w działalności bankowej na przykładzie banku PKO BP S.A.
 • Ocena działalności kredytowej Banku Polskiej Spółdzielczości za lata 2010-2013
 • Analiza budżetu gminy Obsza w latach 2012-2014
 • Analiza i ocena rentowności przedsiębiorstwa
 • Perspektywa rozwoju kredytów hipotecznych w Polsce
 • Analiza finansowa spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 • Ustrój, zadania i gospodarka finansowa powiatu.