2018

Prace magisterskie
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym oraz efektywne metody jego ograniczania na przykładzie PKN Orlen S.A.
 • Zagrożenia demograficzne i gospodarcze dla przyszłości ubezpieczeń emerytalnych w Polsce
 • Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Analiza zjawisk zachodzących w obszarze demografii w Polsce i wpływ tych zmian na system ubezpieczeń społecznych
 • Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i statystyka ich wypłacalności
 • Działalność kredytowa banku na przykładzie Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim
 • Ocena i analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa branży energetycznej na przykładzie wybranej grupy energetycznej - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Ryzyko w działalności gospodarczej na przykładzie sklepu internetowego
 • Leasing jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Istota, metody i narzędzia współczesnego marketingu na przykładzie nowo tworzonej firmy

2017

Prace dyplomowe
 • Startupy jako przejaw rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi młodych poniżej 27 roku życia
Prace magisterskie
 • Wpływ budżetu na rozwój miasta Lublin
 • Rola funduszy Unii Europejskiej w procesie rozwoju województwa lubelskiego
 • Miasta SMART - studia przypadków, rekomendacje dla Lublina
 • Przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju miasta Lublin
 • Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania inwestycji mieszkaniowych osób fizycznych
 • Warunki utworzenia przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym w Kazachstanie
 • Uruchamianie i prowadzenie przedsiębiostwa typu start-up
 • Ocena źródeł finansowania nowo powstałego przedsiębiorstwa
 • Perspektywa rozwoju bankowości elektronicznej w średnich i małych przedsiębiorstwach