2017

Prace magisterskie
 • Kredyty bankowe jako źródło finansowania działalności firm sektora MŚP

2016

Prace magisterskie
 • Formy finansowania inwestycji na przykładzie leasingu
 • Analiza porównawcza zasad kwalifikacji, wyceny i prezentacji środków trwałych w myśl przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Bezpieczeństwo elektronicznych instrumentów płatniczych
 • Perspektywy wykorzystania środków unijnych dla finansowania potrzeb gminy Janów Lubelski na lata 2014-2020
 • Ocena oferty kredytowej dla osób fizycznych w latach 2010-2014 na przykładzie Banku PKO BP S.A.
 • Faktoring jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka systemu bankowego na Ukrainie
 • Ocena zdolności kredytowej jako narzędzie minimalizowania ryzyka kredytowego (na przykładzie Banku Spółdzielczego w Łukowie w okresie 2012-2014)
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdawczości finansowej Orbis S.A.
 • Transformacja systemu gwarantowania depozytów osób fizycznych na Ukrainie
 • Usługa Private Banking na przykładzie banku PKO BP
 • Sposoby i metody finansowania przez bank nowo uruchamianej działalności gospodarczej
 • Ocena wyników działalności banku spółdzielczego na przykładzie Banku w Niedrzwicy Dużej w latach 2012-2014
 • Wykorzystanie bankowości elektronicznej w działalności i rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw
 • Faktoring jako nowoczesne narzędzie finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla potrzeb funkcjonowania-na przykładzie Gino Rossi S.A. w latach 2012-2015
 • Oferta banku PKO BP SA w zakresie finansowania działalności średnich i dużych przedsiębiorstw
 • Marketing bankowy na podstawie działalności Banku Pekao S.A.
 • Alternatywne metody finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiebiorstw