Prof. zw dr hab. Marian Żukowski

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania

Kierownik Katedry Bankowości

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

adres ; marian.zukowski@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2012 20:11