2021

Prace magisterskie
 • Pytania prawne do Sądu Najwyższego w postępowaniu karnym
 • Instytucja świadka anonimowego w polskim procesie karnym
 • Warunkowe umorzenie postępowania w polskim procesie karnym
 • Dokumentacja przebiegu czynności procesowych w polskim procesie karnym
 • Apelacja w polskim postępowaniu karnym
 • Ściganie cyberprzestępstw w polskim postępowaniu karnym
 • Obrońca w polskim procesie karnym
 • Dowody cyfrowe w polskim postępowaniu karnym
 • Udział czynnika społecznego w polskim postępowaniu karnym
 • Domniemanie niewinności w polskim procesie karnym

2020

Prace magisterskie
 • Biegły psychiatra sądowy w procesie karnym

2019

Prace magisterskie
 • Przesłuchanie małoletniego świadka w Polskim procesie karnym
 • Świadek koronny w polskim postępowaniu karnym
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie w polskim procesie karnym
 • Instytucja mediacji w sprawach karnych
 • Biegły psycholog sądowy w postępowaniu karnym
 • Nieizolacyjne środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym
 • Tajemnice zawodowe w polskim procesie karnym

2018

Prace magisterskie
 • Dochodzenie a śledztwo w polskim postępowaniu karnym
 • Przesłuchanie oskarżonego w polskim procesie karnym