Konsultacje w semestrze letnim (studia stacjonarne): czwartek, godz. 16.40-18.10, p. C-533

 

Konsultacje w semestrze letnim (studia niestacjonarne): 16.03.2019 r., godz. 16.40-17.30, p. C-533; 13.04.2019 r., godz. 16.40-17.30, p. C-533; 11.05.2019 r., godz. 17.30-18.20, p. C-533; 15.06.2019 r., godz. 16.40-17.30, p. C-533.

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@wp.pl; marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445 35 53 (w godzinach konsultacji)

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(WARSZTATY)

Na zajęcia przewidziane w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. proszę o przygotowanie następujących zagadnień, kierując się treścią podręcznika (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018) oraz przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 - tekst jedn. ze zm.):

  • dowody (rozdział 6).

 

W załączonym pliku wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. - wyniki.

 

Poprawę, ewentualne podejście do zaliczenia po raz pierwszy (przy usprawiedliwionej nieobecności) przewidziano w jednym z dwóch kolejnych terminów konsultacji, przypadających po dacie ogłoszenia wyników (18.04.2019 r.).

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(STUDIA NIESTACJONARNE)

Na zajęcia przewidziane w dniu 27 kwietnia 2019 r. proszę o przygotowanie następujących zagadnień, kierując się treścią podręcznika (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018) oraz przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 - tekst jedn. ze zm.):

  • dowody (rozdział 6).

 

Poniżej zamieszczam wyniki kolokwium z dnia 13 kwietnia 2019 r.:

Wyniki_13.04.2019_-_poprawione

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROKURATURZE
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Uprzejmie informuję, że do dnia 30 kwietnia 2019 r. istnieje możliwość składania stosownych deklaracji o zamiarze odbycia praktyk w Prokuraturze. Zapisy będą odbywać się w godzinach konsultacji oraz w formie elektronicznej (adres e-mail: marek.smarzewski@kul.pl). W zgłoszeniu należy uwzględnić następujące informacje: nazwisko i imię, adres e-mail; prokuraturę, w której chcą Państwo odbyć praktyki (praktyki odbywa się w prokuraturach rejonowych); proponowany termin odbycia praktyki (przy założeniu, iż wymiar praktyk dla studentów studiów stacjonarnych wynosi 160 godzin, tj. 20 dni roboczych, zaś dla studiów niestacjonarnych 120 godzin, czyli 15 dni roboczych, a termin odbycia praktyk powinien być wskazany zasadniczo w okresie przerwy wakacyjnej, po VIII semestrze studiów, w miesiącach lipiec-wrzesień 2019 r. - należy poczynić zastrzeżenie, że konkretny termin praktyki jest ostatecznie uzależniony od dysponowania wolnymi miejscami w danej prokuraturze, w określonym czasie).


Poniżej zamieszczam dzienniki praktyk wraz z instrukcją, a także wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej:

 

Na okres odbywania praktyk należy posiadać ubezpieczenie NNW.

 

Jednocześnie wszystkich Państwa odsyłam do treści zarządzenia nr ROP-0101-116/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - link.

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2019 08:53