Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018: piątek, godz. 12.30-14.00, p. C-533

 

Konsultacje (studia niestacjonarne): 10/03/2018, godz. 11.30-13.00, p. C-533; 07/04/2018, godz. 12.15-13.00, p. C-533; 19/05/2018, godz. 17.15-18.00, s. CI-304; 09/06/2018, godz. 12.15-13.00, p. C-533.

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@wp.pl; marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445 35 53 (w godzinach konsultacji)

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROKURATURZE

(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Przypominam, że na okres odbywania praktyk należy posiadać ubezpieczenie NNW.

 

Jednocześnie wszystkich Państwa odsyłam do treści zarządzenia nr ROP-0101-116/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - link.

 

Zgodnie z informacją przekazaną w trakcie spotkania organizacyjnego, poniżej zamieszczam dzienniki praktyk (oddzielnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) wraz z instrukcją, a także wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej:

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018 14:45