Konsultacje w semestrze zimowym (studia stacjonarne): piątek, godz. 17.30-19.00, p. C-705A.

 

Konsultacje w semestrze zimowym (studia niestacjonarne): 26/10/2019, godz. 17.30-18.15, p. C-705A; 16/11/2019, godz. 17.30-18.15, p. C-705A; 21/12/2019, godz. 16.40-17.25, p. C-705A; 18/01/2020, godz. 16.40-17.25, p. C-705A.

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@wp.pl; marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445-35-53 (w godzinach konsultacji)

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(WARSZTATY)

Na zajęcia, które odbędą się w dniach 12-13 listopada 2019 r., proszę o przygotowanie, kierując się treścią podręcznika (P. Hofmański, S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018) i w odniesieniu do właściwych przepisów Kodeksu postępowania karnego, następujących zagadnień:

  • obowiązywanie polskiego prawa karnego procesowego (rozdział 3).

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROKURATURZE
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Poniżej zamieszczam dzienniki praktyk wraz z instrukcją, a także wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej:

 

Przypominam, że na okres odbywania praktyk należy posiadać ubezpieczenie NNW.

 

Jednocześnie wszystkich Państwa odsyłam do treści zarządzenia nr ROP-0101-116/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - link.

Ostatnia aktualizacja: 11.11.2019 12:00