20202019

 • Prawo adwokata do obrony w postępowaniu karnym i dyscyplinarnym a tajemnica adwokacka
  [w:] Palestra
 • Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny w polskim procesie karnym
  [w:] ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO SERIA PRAWNICZA
 • Słuszność a celowość w kontekście stosowania obserwacji psychiatrycznej w polskim postępowaniu karnym
  [w:] Przegląd Sądowy

 • 2018


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej
  2017  2016

 • Nowe spojrzenie na sprawiedliwość retrybutywną. Rozważania na tle koncepcji biernego podmiotu przestępstwa
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Granice efektywności prawa do korzystania z pomocy obrońcy w kontekście ostatnich nowelizacji KPK
  [w:] Monitor Prawniczy


 • Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  2015  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2014

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  2013

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  Członkostwo w innej organizacji krajowej


  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Udział w konferencji krajowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji
  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2009

  2008


  Udział w konferencji międzynarodowej


  2007  2006

 • Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej