Konsultacje w semestrze zimowym (studia stacjonarne):

 

Konsultacje w semestrze zimowym (studia niestacjonarne):

 

Link do zespołu (konsultacje): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae31e8d370d85499893136bae7e1b3c37%40thread.tacv2/conversations?groupId=d029a82e-a2cb-42df-bc66-4d23ac48d227&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435.

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445-35-53 (w godzinach konsultacji)

 

KONSULTACJE
W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2021

Niniejszym informuję, że we wrześniu 2021 roku konsultacje odbędą się w następujących terminach:

  • 10 września 2021 r., godz. 17.30-19.00 (MS Teams);
  • 17 września 2021 r., godz. 17.30-19.00 (MS Teams);
  • 24 września 2021 r., godz. 17.30-19.00 (MS Teams).

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae31e8d370d85499893136bae7e1b3c37%40thread.tacv2/conversations?groupId=d029a82e-a2cb-42df-bc66-4d23ac48d227&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435.

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROKURATURZE
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Poniżej zamieszczam dzienniki praktyk wraz z instrukcją, a także wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej:

 

Na okres odbywania praktyk należy posiadać ubezpieczenie NNW.

 

Jednocześnie odsyłam do treści zarządzenia nr ROP-0101-116/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - link.

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2021 09:31