2020

Prace dyplomowe
 • Rozmowa kwalifikacyjna jako element procesu selekcji kandydatów do pracy
 • Relacje przełożony – podwładny w przypadku zarządzania zespołem ludzi o bardzo zróżnicowanym wieku
 • SYSTEM WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NA PRZYKŁADZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU
 • Formy i procesy rekrutacji pracowników w oparciu o firmę IKEA
 • Mobbing w administracji państwowej na przykładzie wybranego urzędu
 • Manipulacja w artykułach sponsorowanych na przykładzie czasopisma X
 • System oceny pracowników w wybranej placówce oświatowej
Prace magisterskie
 • Strategia działania przedsiębiorstwa „Daglezja”
 • Internetowe mechanizmy oddziaływania na decyzje kobiet dokonujących zakupu kosmetyków
 • Wybrane nowe zjawiska w zarządzaniu przedsiębiorstwami w polskich realiach
 • Zarządzanie organizacją Nonprofit na przykładzie fundacji "Halyczany"

2019

Prace dyplomowe
 • Budowanie zespołu wolontariuszy w Fundacji na rzecz NAuki i Innowacyjności
 • Projekt systemu przenoszenia dośwaidczeń pracowników w Cement Ożarów S.A.
 • System oceny okresowej w Urzędzie Maiasta Lublin
 • Dobrowolne ujawnianie danych przez przedsiębiorstwo
 • Budowanie zespołu wirtualnego w przedsiębiorstwie X
 • Projekt systemu grywalizacji w przedsiębiorstwie X
 • Problem z pozyskaniem wartościowych pracowników na podstawie firmy uad - czyli jak podnieść atrakcyjność firmy na tle konkurencji
 • Rekrutacja i selekcja z uwzględnieniem kierunków studiów jakie ukońćzyli kandydaci
Prace magisterskie
 • Zarządzanie działalnością gospodarstwa rolnego na Volyniu z perspektywy wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej