Kształcenie na odległość

 

Zarządzanie projektami - korzystamy z książki: Marek Pawlak, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN

 

26.03.2020 - proszę przeczytać pierwszą część rozdziału 3 - str. 78-100. poświęconą tematowi: zarządzanie projektem w sensie funkcjonalnym. Ponadto proszę przeczytać część mojej prezentacji poświęconą tej tematyce.

 

02.04.2020 - Tematem jest nadal zarządzanie projektem w sensie funcjonalnym. Proszę przeczytać drugą część rozdziału 3 - str. 101-137,

 

 

Informatyka w zarządzaniu

 

27.03.2020 - Tematem są relacyjne bazy danych. Przekazałem starościnie roku prezentację poświęconą temu tematowi. Proszę przeczytać pierwszą część tej preznetacji. Dodatkowa literatura do tego tematu: Hugh E. Williams & David Lane, Bazy danych w Internecie, Wydawnictwo O'Reilly.

 

03.04.2020 - Tematem są systemy CMS, Wysłałem starościnie roku prezentację poświęconą temu tematowi. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tym materiałem.

 

 

Seminarium dyplomowe

 

Proszę się kontaktować ze mną drogą mailową w sprawie wszelkich kwestii związaych z przygotowaniem pracy dyplomowej.

marek.pawlak@kul.pl

 

Strategic planning

 

19.03.2020 - The topic is strategic management process. Please read the part from my presentation devoted to this topic. Additionally please read the first chapter from a book by David. The book is below.

 

02.04.2020 - The topic is mission statement. Please read the second chapter from the book by David. The book is below. Additionally everyone should prepare short power point presentation (at least 5 pages) about mission statement of a free chosen company.  Please send this presentation to me.

 

1_David. Strategic Management

2_Hitt, Ireland, Hoskisson,  StrategicManagement

Strategic_management_1.pdf

Strategic_Management_2.pdf

Strategic_Management_3.pdf

process-based_strategic_planning

https://sk.sagepub.com/video/embed/strategy-as-practice?token=ec02cf9e-bbac-4d31-926c-a3d685a5ff5e50811aaea5c044c2fb7dffc5e0be0a2b&seq=9

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2020 10:48