Wykształcenie
1975 - 1980 studia na Politechnice Lubelskiej na kierunku "organizacja i zarządzanie"
1987 uzyskanie doktoratu w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej
1997 uzyskanie habilitacji w dziedzinie nauk ekonomicznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie 

2009 uzyskanie tytułu profesora nauk ekonomicznych na podstawie postępowania przeprowadzonego przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie
 

Przebieg kariery zawodowej
1981-2003 praca na Politechnice Lubelskiej na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego
2003- praca w KUL na stanowisku profesora zwyczajnego, kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem

2005 - 2016 Pełnienie funkcji Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Prowadzone zajęcia
wykłady: zarządzanie projektami, informatyka w zarządzaniu, strategic planning 
seminarium dyplomowe: zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Tematyka badań własnych

nadzór korporacyjny
zarządzanie grupą przedsiębiorstw
zarządzanie projektami

 

Nagrody Rektora:

2017 - Nagroda indywidualna I stopnia

2015 - Nagroda indywidualna I stopnia

2013 - Nagroda indywidualna I stopnia

2006 - Nagroda indywidualna II stopnia

2003 - Nagroda indywidualna III stopnia

2000 - Nagroda indywidualna I stopnia

1998 - Nagroda indywidualna I stopnia

 

Referaty na konferencjach:

 

1. Marek Pawlak: Application of evolution program to resource demand optimisation in project planning. IEEE, International Conference of Evolutionary Computing. Perth, Western Australia 1995

2. Marek Pawlak: An Application of the Evolutionary Algorithm to the Production Scheduling in an Industrial Company. 4, Symposium Soft Computing Goetingen, 12 March 1998

3. Marek Pawlak: Additional Effect of Organisational Activities in Sequence-based Production Scheduling. Intelligent Processing and Manufacturing of Materials. The 3rd International Conference, July 29 – August 3, 2001 Vancouver, British Columbia, Canada

4. Marek Pawlak, An Interlocking- Directorates Monitoring System, International Conference on Business and Economic Issues, December 19-21, 2009, New Delhi, India

5. Marek Pawlak, Joint Stock Companies Boards Members Oversight – A Polish Example. International Conference: Corporate Governance & The Global Financial Crisis, Philadelphia, USA, September 24-25, 2010

6. Marek Pawlak, Hidden (unpublic) knowlege about interlocking directorates in Polish Joint Stock Companies, The 1st OBEGEF conference: Interdiscliplinary Insights on Fraud and Corruption, Porto, Portugal,  September 13-25, 2012

7. Marek Pawlak, Shang-Chia Liu, Vesselina Dimitrova, Management Students’ Values and Opinions about CSR, SOUTHWEST DECISION SCIENCES FORTY-FIFTH ANNUAL MEETING March 11 -- March 15, 2014, Dallas, Texas, USA

8. Sathiadev Mahesh, Marek Pawlak, A Cross-National Comparison of the Relationship between Human Values and Reaction To CSR Announcements, MAKELEARN International Scientific Conference on Management of Knowledge and Learning, 27-29 May, 2015, Bari, Italy

9. Marek Pawlak, LONG-TERM STUDIES OF BOARD COMPOSITION IN POLISH JOINT-STOCK COMPANIES, SOUTHWEST DECISION SCIENCES FORTY-SEVENTH ANNUAL MEETING, MARCH 9-12, 2016 OKLAHOMA CITY, USA

10. Marek Pawlak, Young Family Members in the Management Boards and Boards of Directors on Non-Public Family Firms Incorporated in Poland, SOUTHWEST DECISION SCIENCES FORTY-NINTH ANNUAL MEETING Albuquerque, New Mexico March 7 – March 10, 2018, USA

11. Marek Pawlak, Moral development index of future business leaders. Comparison of Europe, U.S. and Asia. Keynote Speech, 4th Annual International Conference on Management, Economics and Social Development [ICMESD2018] May 18~ May 20 Xi'an, Shaanxi, China

12. Marek Pawlak, Christy McLendon, Dinah Payne, Religiosity Level and Moral Development of Future Business Leaders: Studies Using Values Hierarchy, FEDERATION OF BUSINESS DISCIPLINES, 50th Annual Conference, March 13 - 16, 2020, San Antonio, Texas

 

Spis publikacji:

2020

133. Marek Pawlak, Uruchamianie działalności gospodarczej i komercjalizacja produktu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.

132. Marek Pawlak, Christy M. Corey,  Dinah Payne, RELIGIOSITY LEVEL AND MORAL DEVELOPMENT OF FUTURE BUSINESS LEADERS: STUDIES USING VALUES HIERARCHY. Proceedings of the Conference: SOUTHWEST DECISION SCIENCES FIFTIETH ANNUAL MEETING, San Antonio, Texas, March 13 – March 16, 2020, USA, Editor: Will Senn, pp. 171-179.

 

2019

131. Marek Pawlak, red: Nowe tendencje w zarządzaniu, tom VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 436.

130. Marek Pawlak, Moralność i religijność przyszłych liderów biznesu. Wyniki badań z wykorzystaniem hierarchii wartości, w pracy zbiorowej: Nowe tendencje w zarządzaniu tom VIII, red. Marek Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 29-50

129. M. Carmen Díaz‑Fernández, M. Rosario González‑Rodríguez, Marek Pawlak, Biagio Simonetti (2019), Family firm’s management composition: the role played by family members’ age in TMT and supervisor levels, Quality & Quantity Volume 53, Issue 5, pp 2421–2438

 

 

2018

128. Marek Pawlak, Poziom moralności przyszłych liderów biznesu - międzynarodowe porównania. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 78, s. 151-168, DOI: 10.21008/j.0239-9415.2018.078.13

127. Marek Pawlak, Young Family Members in the Management Boards and Boards of Directors on Non-Public Family Firms Incorporated in Poland, Proceedings of the Conference: SOUTHWEST DECISION SCIENCES FORTY-NINTH ANNUAL MEETING Albuquerque, New Mexico March 7 – March 10, 2018, USA, Editor: Mohan Rao, pp. 61-69.

126. Dinah Payne, Marek Pawlak, Sathiadev Mahesh, (2018) The Moral Development Index of Future Business Leaders: A Study on the Impact of Changes in Economic Systems and Gender, Journal of Business and Management, Vol. 24, No. 1, pp. 49-78

 

2017

125. Marek Pawlak, red: Nowe tendencje w zarządzaniu, tom VII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 257

124. Marek Pawlak, Udział rodzin w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw rodzinnych – na podstawie badań spółek akcyjnych zarejestrowanych w Polsce, w pracy zbiorowej: Nowe tendencje w zarządzaniu tom VII, red. Marek Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 119-142

123. M. Carmen Díaz-Fernández, M. Rosario González-Rodríguez and Marek Pawlak, University of Seville, Seville, Spain, and others, Chapter Four. Corporate Governance through the Analysis of TMT Composition, Advances in Business and Management. Volume 13, Editors: William D. Nelson, ISBN: 978-1-53612-306-7

 

2016

122. Marek Pawlak, PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ HORYZONT 2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, seria Monografie, Lublin 2016 s. 214.

121. Marek Pawlak, Sathiadev Mahesh, HUMAN VALUES AND REACTION TO CSR ANNOUNCEMENTS: A CROSS-NATIONAL COMPARISON WITH EMPHASIS ON U.S.–GLOBAL DIFFERENCES, International Journal of Management Science and Business Administration, Volume 2, Issue 11, October 2016, Pages 22-32

120. Marek Pawlak, Teorie opisujące działanie rady nadzorczej, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, tom 8(44), numer 1, 2016 ss. 207-241

119. Marek Pawlak, Zachowana klientów wobec ogłoszeń CSR, Studia i Prace WNEiZ US, Nr 43/2, 2016, ss. 329-338

 

2015

118. Marek Pawlak,  LONG-TERM STUDIES OF BOARD COMPOSITION IN POLISH JOINT-STOCK COMPANIES, Proceedings of the Conference: SOUTHWEST DECISION SCIENCES FORTY-SEVENTH ANNUAL MEETING, Oklahoma City, MARCH 9-12,  Editor Mohan Rao, 2015.

117. Marek Pawlak, Reakcje konsumentów na ogłoszenia CSR, Roczniki Ekonomii i Zarządzania,Tom 7 (43), 2015, ss. 173-180

116. Marek Pawlak, Badanie związków między wybranymi parametrami charakteryzującymi nadzór korporacyjny w Polsce, w pracy zbiorowej: Nowe tendencje w zarządzaniu, red. Marek Pawlak, tom VI, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 219-236

115. Marek Pawlak, red: Nowe tendencje w zarządzaniu, tom VI, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 309

114. Marek Pawlak, Zarządzanie grupą przedsiębiorstw. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2015, s. 227

 

 2014

107. María Carmen Díaz-Fernández, María Rosario González-Rodríguez, Marek Pawlak, (2014) "Top management demographic characteristics and company performance", Industrial Management & Data Systems, Vol. 114, Iss: 3, pp.365 - 386

108. Marek Pawlak, Systemy wartości kandydatów na studia i opinie na temat kierunku zarządzanie na podstawie badań w regionie lubelskim, W pracy zbiorowej pod redakcją M. Pawlaka: Nowe tendencje w zarządzaniu. tom V, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 113-128

109. Marek Pawlak, Shang-Chia Liu, Vesselina Dimitrova, Management Students’ Values and Opinions about CSR, Proceedings of 2014 Southwest Decision Sciences Institute Conference, Dallas, Texas, Mohan Rao, Editor, , pp. 261-269, 2014

110. Marek Pawlak, Systemy wartości i opinie studentów na temat CSR na podstawie badań w trzech krajach. W pracy zbiorowej pod redakcją Stanisława Fela: Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 93-106

111. Marek Pawlak, red: Nowe tendencje w zarządzaniu, tom V, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 247

112. Marek Pawlak, Kalina Grzesiuk,Czynniki wpływające na wybór studiów na przykładzie maturzystów województwa lubelskiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 8, 2014, ss. 93-106

113. Marek Pawlak, Kalina Grzesiuk, Kierunek zarządzanie w opinii kandydatów na studia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 8, 2014, ss. 107-127

 

2013

102. María Rosario González-Rodríguez, María Carmen Díaz-Fernández, Marek Pawlak, Biagio Simonetti, Perceptions of students university of corporate social responsibility, Quality & Quantity,

103. Marek Pawlak, Dynamika tworzenia i aktywności spółek akcyjnych w regionach Polski. W pracy zbiorowej pod redakcją M. Pawlaka: Nowe tendencje w zarządzaniu. Uwarunkowania Finansowe i Organizacyjne, tom III, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 11-24

104. Marek Pawlak, red: Nowe tendencje w zarządzaniu - Uwarunkowania finansowe i organizacyjne, tom III, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 228

105. Marek Pawlak, red: Nowe tendencje w zarządzaniu- Uwarunkowania społeczne, tom IV, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 161

106. Marek Pawlak, Systemy wartości studentów na podstawie badań w czterech krajach, Zeszyty Naukowe KUL, Rok 56 (2013), nr 1, ss. 75-92.

 

2012

100. Marek Pawlak, Prewencyjne taktyki obrony przed wrogimi przejęciami, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 4(40), ss. 173-199.

101. Marek Pawlak, Interlocking Directorates and their Changes in Polish Companies. Indian Journal of Economics and Business, Vo. 11, No. 1, pp. 63-88

 

2011

93. Marek Pawlak, Ogólna klasyfikacja taktyk przejęć przedsiębiorstw, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 3(39), 2011

94. Marek Pawlak, Udział obcokrajowców w zarządach i radach nadzorczych spółek akcyjnych zarejestrowanych w Polsce, w pracy zbiorowej pod redakcją Marka Pawlaka: Nowe tendencje w zarządzaniu, tom. II. Lublin 2011, ss. 21-38

95. Marek Pawlak, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, w pracy zbiorowej pod redakcją Pawła Kawalca, Rafała Wodzisza, Piotra Lipińskiego, Podstawy naukoznawstwo, tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 203-228.

96. Marek Pawlak, Boards Members Oversight System – a Polish Example, Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN1548-6583, USA, pp. 1229-1249

97. Marek Pawlak, Grzegorz Zasuwa, Związek między wartościami uznawanymi przez konsumentów a ich postawa wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 3(39), 2011

98. Nowe tendencje w zarządzaniu, tom II, praca zbiorowa pod redakcją Marka Pawlaka, 2011

99. Marek Pawlak, Grzegorz Zasuwa, Influence of a Company's Social Initiatives on the Consumer Attitude towards it. Results of Experimental Research. Contemporary Economics, Vol. 5, Issue 2, 2011, pp. 80-89

2010

87. Marek Pawlak, System monitorowania w obszarze nadzoru spółek akcyjnych, w pracy zbiorowej: Systemy controllingu, monitoringu i audytu, pod redakcją Adama Stabryły, Mfiles.pl,  Kraków 2010, ss. 41-52

88. Marek Pawlak, Wielokrotne mandaty jako narzędzie zarządzania w grupach kapitałowych. W pracy zbiorowej: Nowe tendencje w zarządzaniu, pod redakcją Marka Pawlaka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 29-40

89. Marek Pawlak, Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw - wyjaśnienie i klasyfikacja pojęć, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 2(38), 2010, ss. 111-126

90. Nowe tendencje w zarządzaniu, praca zbiorowa pod redakcja Marka Pawlaka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 323

91. Marek Pawlak, Funkcje członków rady nadzorczej spółki akcyjnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa – 8(727)/2010 ss. 25-32

92. Marek Pawlak, An interlocking-directorates monitoring system, Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration, Journal for Mental Changes, Volume XVI, No. 1-2, 2010, pp. 121-154

2009

84. Marek Pawlak, Wielokrotne mandaty w spółkach akcyjnych zarejestrowanych w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3 (710) marzec 2009, ss. 49-58.

85. Marek Pawlak, System wspomagania decyzji kadrowych w spółkach akcyjnych, w Człowiek i jego decyzje, praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Kłosińskiego i Adama Bieli, Lublin, KUL 2009, s. 229-236

86. Marek Pawlak, Procesy zarządzania projektami w sferze badawczo – rozwojowej. W pracy zbiorowej: Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych  „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych”  Tom 3 Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2009.

2008 

77. Marek Pawlak, Elżbieta Małyszek, A Local Collaboration as the Most Successful Coordination Scenario in the Supply Chain. Industrial Management & Data Systems. Vol. 108 No.1, 2008, pp. 22-42.

78. Marek Pawlak, Wykorzystanie skryptów PHP do ekstrakcji fragmentów tekstu z ogłoszeń prasowych. W pracy zbiorowej: Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi pod redakcją Cezarego Orłowskiego, Zdzisława Kowalczyka i Edwarda Szczerbickiego Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2008, ss. 197-206

79. Marek Pawlak, The Application of PHP Scripts for the Extraction of Information from Newspaper Announcements. Foundations of Control and Management Sciences 10/2008, pp. 83-93.

80. Marek Pawlak, Identyfikacja struktury kadr zarządzających polskimi spółkami akcyjnymi, w pracy zbiorowej: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod redakcją Adama Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008 ss. 212-222.

81. Marek Pawlak, Interlocking Directorships In Polish Joint Stock Companies, Management, Volume 3, 2008. Univerza na Primorskem, Fakulteta za Management Koper, Slovenia. pp. 205-220.

82. Marek Pawlak, Interlocking Directorships in Polish Joint Stock Companies, MIC 2008 Management International Conference, 26-29 November 2008, Barcelona, Spain, pp. 443-454.

83. Marek Pawlak, Formy powiązań przedsiębiorstw, Roczniki Nauk Społecznych KUL, Tom XXVI, zeszyt 3 – 2008, ss. 161-175.

2007

74. Marek Pawlak, Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek akcyjnych zarejestrowanych w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8 (691) sierpień 2007, s.. 63-72

75. Marek Pawlak, A database of board members of polish Join stock Companies, The Management International Conference - MIC 2007, Portoroz, Slovenia, 2007.

76. Marek Pawlak, Composition of the Boards of Polish Joint Stock Companies, Management Volume 2, 2007. pp. 189-201.

2006

68. Marek Pawlak: Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 276 stron.

69. Marek Pawlak: Dlaczego powstają grupy przedsiębiorstw?. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa  4/2006, ss.

70. Marek Pawlak, Zmiany potrzeb kształcenia w dziedzinie zarządzania i marketingu. Międzynarodowa Konferencja „Zmiany globalne jako czynnik rozwoju lokalnego". KUL, Lublin 2006, ss. 59-70.

71. Marek Pawlak: An Idea of a Database of Personal Affiliations Among Polish Corporation. In: Information Systems Architecture and Technology. Information Models, Concepts, Tools and Applications. Editors: Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. Wrocław University of Technology, Wrocław 2006, pp. 249-256.

72. Marek Pawlak: Fazy tworzenia zespołu projektowego, Roczniki Nauk Społecznych KUL, Tom XXXIV, zeszyt 3 – 2006, ss. 249-271

73. Marek Pawlak, Joanna Brudnicka, Zastosowanie metody przeszukiwania tabu w zarządzaniu służbą zdrowia. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2006 ss. 1-9 (wersja elektroniczna

2005

63. Marek Pawlak: Ocena ryzyka projektu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2 (661) luty 2005, ss. 49-56.

64. Marek Pawlak: Funkcja kierownika projektu. Przegląd Organizacji 2/2005, ss. 22-25

65. Marek Pawlak: General Taxonomy of Reasons for Corporate Combinations. Proceedings of the 26th International Scientific School: Information Systems Architecture and Technology, Wrocław 2005, ss. 142-149.

66. Marek Pawlak: Macierzowa struktura organizacyjna i jej wykorzystanie w zarządzaniu projektami. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie. Towarzystwo Naukowe KUL  tom  XXXIII, Lublin 2005, ss. 117-138.

67. Marek Pawlak, Joanna Brudnicka, Metody harmonogramowania w środowisku dynamicznym, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym, Kazimierz Dolny 2005.

2004

59. Marek Pawlak: Struktury organizacyjne zarządzania projektami. Przegląd Organizacji. 1/2004, s. 15-18..

60. Arkadiusz Bielecki, Marek Pawlak: Model oceny rad dyrektorów w USA – wzór dla polskich spółek? Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 8 (655) sierpień 2004, s. 98-104.

61. Marek Pawlak: Ocen ryzyka na przykładzie projektu badawczego. W pracy zbiorowej po redakcją M. Pawlaka i K. Ciejpy-Znamirowskiego: Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych. Wydawnictwo KUL Lublin 2004 s. 74-83.

62. Marek Pawlak, Elżbieta Małyszek: SUPPLY CHAIN OF FOOD PROCESSING BUSINESSES AND ITS OPERATIONAL SIMULATION. Proceedings of the 25th International Scientific School: Information Systems Architecture and Technology, Wrocław 2004, pp. 95-103.

2003 

55. Marek Pawlak, Elżbieta Małyszek: Wybór strategii starowania zapasami w łańcuchu dostaw. Materiały międzynarodowego seminarium: Information Systems Applications and Technology ISAT 2002. Politechnika Wrocławska, 2003, s. 48-55

56. Marek Pawlak: Czynnik kosztów w zarządzaniu projektami. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 5/2003 s. 35-45.

57. Marek Pawlak, Elżbieta Małyszek: A Stock Control Strategy Using Bayes Naive Classifier for Supply Chain. First International NAISO Symposium on Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE'2003) Gdansk University of Technology Poland June 24 - June 27, 2003.

58. Marek Pawlak: Inżynieria systemów jako metoda planowania zmian w organizacji. W “Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji”. Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski 2003, s. 181-192.

2002

53. Elżbieta Małyszek, Marek Pawlak: Modelowanie łańcucha dostaw w dyskretnych warunkach produkcji i dystrybucji. Inżynieria Rolnicza 2(35.2002) ss. 201-212.

54. Marek Pawlak: Planowanie struktury zadań projektu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 8/2002.

2001

48. Marek Pawlak: Obszary zadań i funkcje kierownicze spółki nadrzędnej w różnych typach holdingów. Przegląd Organizacji 3/2001 s. 15-18.

49. Marek Pawlak: Zarządzanie projektami. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8(619) sierpień 2001, s. 34-39.

50. Marek Pawlak: Tworzenie rozwiązań w ramach zarządzania projektami. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11 (622) listopad 2001, s. 3-11.

51. Marek Pawlak: Additional Effect of Organisational Activities in Sequence-based Production Scheduling. Intelligent Processing and Manufacturing of Materials. Proceedings of The 3rd International Conference, July 29 – August 3, 2001 Vancouver, British Columbia, Canada.

52. Marek Pawlak: Podstawy zarządzania projektami. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej. Lublin 2001, s. 238.

2000

43. Marek Pawlak: Wybór formy organizacyjnej holdingu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2(601) Luty 2000, s. 21-24.

44. Marek Pawlak, Jolanta Słoniec: Synergetic effect of organisational activities in sequence based production scheduling. Proceedings of the 22nd International Scientific School Managing Growth of Organisation Information and Technical Issues. Wrocław 2000, s. 71-78.

45. Marek Pawlak, Elżbieta Małyszek: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11(610) Listopad 2000, s. 21-23.

46. Marek Pawlak: Wybrane zagadnienia z historii spółek akcyjnych. Prace Naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa Politechniki Lubelskiej, Zeszyt Nr 5, Lublin 2000 , s. 215-220.

47. Marek Pawlak, Joanna Brudnicka, Wybrane reguły priorytetu w budowaniu harmonogramów, Prace naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa, Zeszyt nr 5, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Lubelskiej, Lublin 200.

1999

39. Marek Pawlak, Joanna Brudnicka: Funkcje realizowane przez komputerowy system planowania i sterowania produkcją CharLi PPS. Prace Naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa Politechniki Lubelskiej, Zeszyt Nr 4, Lublin 1999 , s. 41-52.

40. Marek Pawlak: Rola rady nadzorczej w badaniu sprawozdania finansowego spółki akcyjnej. Prace Naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa Politechniki Lubelskiej, Zeszyt Nr 4, Lublin 1999 , s. 215-220.

41. Marek Pawlak: Application of dispatching system and evolutionary algorithm to production scheduling. Proceedings of the 21st International Scientific School Managing Growth of Organisation Information and Technical Issues. Wrocław 1999, s. 181-188.

42. Marek Pawlak: Algorytmy ewolucyjne jako narzędzie harmonogramowania produkcji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 190 s.

1998

32. Marek Pawlak: Potrzeby kształcenia w dziedzinie organizacji i zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6/1998, s. 20-23.

33. Marek Pawlak: Algorytmy ewolucyjne jako narzędzie operatywnego planowania produkcji. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Kwartalnik PAN, Numer 4/1998.

34. Marek Pawlak: Application of heuristic algorithms and an evolutionary algorithm to production scheduling. Intelligent Information Systems. Proceedings of the Workshop held in Malbork, Poland 15-19 June, 1998, pp. 352-355. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

35. Marek Pawlak: An Application of the Evolutionary Algorithm to the Production Scheduling in an Industrial Company. 4, Symposium Soft Computing Goetingen, 12 March 1998, s. 21 - 32.

36. Marek Pawlak: Sztuczna inteligencja i obszaru jej zastosowań. Prace naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa Politechniki Lubelskiej, Zeszyt nr 1/1998, s. 146-166.

37. Marek Pawlak: Systemy ekspertowe w relacji do tradycyjnych systemów komputerowych. Prace naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa Politechniki Lubelskiej, Zeszyt nr 1/1998, s. 167-183.

38. Marek Pawlak: Wybrane sposoby reprezentacji i rozwiązywania problemów harmonogramowania przy pomocy algorytmów ewolucyjnych. Prace naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa Politechniki Lubelskiej, Zeszyt nr 1/1998, s. 208-228.

1997

30. Marek Pawlak: Inżynieria systemów i zarządzanie projektami. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej 1997, 217 s.

31. Marek Pawlak: Badanie relacji między wartościami parametrów algorytmu ewolucyjnego. Materiały II Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Rytro, 15-19 września 1997. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, s. 209-217.

1996

24. Marek Pawlak: Zastosowanie programu ewolucyjnego do optymalizacji zapotrzebowania na środki przy planowaniu procesu naprawy. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Kwartalnik PAN. Zeszyt nr 1 (105) 1996, s. 85-96.

25. Marek Pawlak: The search for the best decision variables values of the evolution program. I Krajowa Konferencja Algorytmy Ewolucyjne, Murzasichle, 12-15 czerwca 1996, s. 94-105.

26. Marek Pawlak: Funkcje rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4 (555), kwiecień 1996, s. 15-16.

27. Marek Pawlak: Systemy ekspertowe w eksploatacji maszyn. Prace naukowe Politechniki Lubelskiej. Organizacja i Zarządzanie, 1996, 149 s.

28. Marek Pawlak: Działalność rady nadzorczej w spółce akcyjnej - na przykładzie doświadczeń niemieckich. Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej, 1996, 214 s.

29. Marek Pawlak: Wybrane problemy zarządzania koncernem. Maszynopis powielany, 1996, s. 72.

1995

21. Marek Pawlak: Diagnozowanie zakresu prac remontowych w oparciu o wiedzę eksperta. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Kwartalnik PAN. Zeszyt nr 1 (101) 1995, s. 97-108.

22. Marek Pawlak: Application of evolution program to resource demand optimisation in project planning. IEEE, Proceedings of International Conference of Evolutionary Computing. Perth, Western Australia 1995, s. 435-439.

23. Marek Pawlak: Survey of training needs. TEMPUS JEP 04214. Maszynopis powielany, 1995, s. 48.

1994

15. Marek Pawlak: Zastosowanie systemów ekspertowych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7/1994, s. 17-19.

16. Marek Pawlak: Prologowy system diagnozowania zakresu prac remontowych. I Krajowa Konferencja, Komputerowe wspomaganie w kształceniu technicznym. Politechnika Lubelska, 1994, s. 104-108.

17. Marek Pawlak: Algorytmy suboptymalizacji zapotrzebowania na środki w sieciach "MPM". I Krajowa Konferencja, Komputerowe wspomaganie w kształceniu technicznym. Politechnika Lubelska, 1994, s. 109-113.

18. Marek Pawlak: Wpływ liczby symulacji na dokładność oszacowania parametrów procesu o losowej strukturze. I Konferencja Naukowa "Wspomaganie Komputerowe w Zarządzaniu. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 5-7 września 1994, s. 64-70.

19. Marek Pawlak: Systemy komputerowe wspierające pracę służb konserwacyjno-remontowych w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Organizacja i Zarządzanie 32, 1994 rok, s. 117-129.

20. Marek Pawlak: Modelowanie procesu naprawy przy pomocy uogólnionych sieci MPM. Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Organizacja i Zarządzanie 32, 1994 rok, s. 101-116.

1993

10. Marek Pawlak: Obraz zawodu inżyniera-organizatora w świetle badań ankietowych. Konferencja Naukowa: Kształcenie inżynierów organizatorów w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Kazimierz 1993. Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, Seria Konferencje, 1993, s. 114-136.

11. Marek Pawlak, Kazimierz Grelak: Koncepcje kształcenia inżynierów-organizatorów w zagranicznych uczelniach technicznych. Konferencja Naukowa: Kształcenie inżynierów organizatorów w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Kazimierz 1993. Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, Seria Konferencje, 1993, s. 87-114. (Mój udział 90%)

12. Marek Pawlak: Komputerowa symulacja realizacji prac remontowych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Kwartalnik PAN. Zeszyt nr 1(92) 1993, s. 99-111.

13. Marek Pawlak: Systemy ekspertowe w eksploatacji maszyn. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Kwartalnik PAN. Zeszyt nr 4(93) 1993, s. 495-508.

14. Marek Pawlak: Zastosowanie systemu ekspertowego w planowaniu procesu naprawy. Konferencja Naukowa: Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych, Politechnika Łódzka 1993, s. 81-85.

1992

9. Marek Pawlak: Planowanie remontu z uwzględnieniem wielowariantowości jego przebiegu. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Kwartalnik PAN. Zeszyt nr 4(91), 1992, s. 621-630.

1991

7. Marek Pawlak: Zawód inżyniera - organizatora. Przegląd Organizacji 2/1991, s. 11-13.

8. Marek Pawlak: Algorytmizacja - komputeryzacja przygotowania programu kształcenia. W pracy zbiorowej pod redakcją Bogdana Szulca, Władysława P. Zaczyńskiego, Jerzego Zakrzewskiego: Przemiany w treściach kształcenia w szkole wyższej. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa, 1991, s. 292-305.

1989

6. Kazimierz Grelak, Marek Pawlak: Modelowanie modułowych programów studiów technicznych dostosowanych do potrzeb gospodarki. C.P.B.P. 08.04-4.4.6. - Projekt programu, 1989 rok, maszynopis powielany, s. 76. (Mój udział 50%)

1988

5. Kazimierz Grelak, Marek Pawlak, Karol Rypulak, Stefan Słoniec, Tadeusz Turula: Modelowanie modułowych programów studiów technicznych dostosowanych do potrzeb gospodarki. C.P.B.P. 08.04-4.4.6. - Realizacja badań, 1988 rok, maszynopis powielany, s. 56. (Mój udział 30%)

1987

3. Marek Pawlak: Modelowanie struktury procesu technologicznego remontu przy pomocy sieci alternatywno-stochastycznych. Praca doktorska. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny Technologiczny. 1987, s. 180.

4. Kazimierz Grelak, Marek Pawlak: Modelowanie modułowych programów studiów technicznych dostosowanych do potrzeb gospodarki. C.P.B.P. 08.04.-4.4.6. - Projekt metody, 1987 rok, maszynopis powielany, s. 121. (Mój udział 50%)

1985

2. Marek Pawlak: Nieprawidłowości strukturalne w sieciach "MPM". Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej 148. Organizacja i Zarządzanie 26, 1985, s. 139-157.

1983

1. Marek Pawlak, Kazimierz Grelak: Modelowanie programu studiów. II Konferencja Dydaktyczna. Doskonalenie Procesu Dydaktyczno-Wychowawczego. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1983 r, s. 252-263.

 

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2020 11:12