• Koordynator (od 2020-10-01)
  • Koordynator (od 2020-06-01 do 2020-09-30)
  • Kierownik Katedry (od 2019-10-01)
  • Kurator Katedry (od 2018-11-15 do 2019-02-14)
  • Prodziekan (od 2012-09-01 do 2016-08-31)
  • Prodziekan (od 2008-09-01 do 2012-08-31)
  • Prodziekan (od 2005-09-01 do 2008-08-31)
  • Kierownik Katedry (od 2003-10-01 do 2019-09-30)