2014

Prace magisterskie
  • Paruzja w eschatologii Josepha Ratzingera
  • Osoba i naród wobec zagrożenia totalitaryzmem komunistycznym w wybranych homiliach Kardynała Stefana Wyszyńskiego