Małgorzata Król

2020
Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej
2019
2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej

Udział w konferencji2017Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowejArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Polemika
  [w:] Wrocławskie Studia Wschodnie

Redakcja naczelna publikacji naukowej
Recenzja w przewodzie doktorskim
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencjiWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


2013Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej
2012


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Organizacja konkursów i olimpiad


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Recenzja artykułu naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2010
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2009


Hasło encyklopedyczne


2008Hasło encyklopedyczne


2007
Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym


2006
Hasło encyklopedyczne


2005


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowymWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2004

 • Biblioteka polska w Tobolsku w latach 1840-1860

 • Organizacja konferencji krajowej
  2003  Organizacja konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2002


  Recenzja naukowa w czasopiśmie  2001
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  1998

 • Tradycje bajki oświeceniowej w Vade - mecum C. Norwida