Małgorzata Król

2015

Prace magisterskie
  • Obyczajowość wieku XVIII w wybranych powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego i Zygmunta Kaczkowskiego.
  • Epistolarna spuścizna zesłańca. Korespondencja Adolfa Januszkiewicza jako egzemplifikacja modelu romantycznego.
  • ,,Śmieszność śmieszności biczem; jej szczypiąca chłosta częstokroć tam poradzi, gdzie rozum nie sprosta". Afirmacja i negacja świata w wybranych komediach Aleksandra Fredry.
  • Od parodii do akceptacji. Ludwika Sztyrmera dialogi z romantyzmem.
  • "Wizje pełne blasków latających". Tradycje i ewolucje motywu światła w wybranych utworach Juliusza Słowackiego

2013

Prace licencjackie
  • "Na moje myśli nigdzie kajdan nie ma. Bo myśli żadna ziemska nie zwiąże potęga!" Lektury Gustawa Zielińskiego.
  • ,,Znasz mnie, żem mężna...'' Kreacje postaci kobiecych w wybranych powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego.
  • Symbolika światła i ciemności w cyklach poetyckich Adama Mickiewicza
  • "Słyszę ciągnące żurawie, których by nie doścignęły źrenice sokoła" - o symbolice ptaków w Mickiewiczowskich cyklach z okresu wileńskiego i rosyjskiego.
  • Poemat świetlisty Słowackiego i „abstrakcje liryczne” Turnera. W sprawie romantycznej syntezy sztuk.