2021

Prace magisterskie
 • Hipertekstualność „Domu z liści” Marka Z. Danielewskiego
 • Kreacja wizerunku pisarza w sieci na przykładzie Jacka Dehnela, Wojciecha Wencla i Szczepana Twardocha
 • Analiza stylistyczna wypowiedzi politycznych młodzieży – na przykładzie debat Parlamentu Studentów RP z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Obszary tabuizacji w sztuce na przykładzie Grupy Twożywo
 • Omówienie i analiza funkcji języka w wybranych polskich grach tekstowych typu PBF

2020

Prace licencjackie
 • Dwa spojrzenia na Europę – Zagajewski „Obrona żarliwości” i Miłosz „Rodzinna Europa”

2019

Prace magisterskie
 • Rytuały codzienności w tomie opowiadań Kornela Filipowicza pt. "Biały ptak i inne opowiadania"
 • „Niedorozstrzelany". Poetyckie świadectwo czasu wojny w poezji Jana Śpiewaka
 • Jakości popkulturowe a wartości poznawcze w dylogii Elżbiety Cherezińskiej "Harda i Królowa"

2017

Prace licencjackie
 • Podmiot liryczny u Krystyny Miłobędzkiej wobec tradycji awangardowej

2016

Prace licencjackie
 • Próba edycji poematu Cypriana Norwida "A Dorio ad Phrygium"
 • Próba edycji dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza „Matka. Niesmaczna sztuka w dwóch aktach z epilogiem”
 • Dziennik Agnieszki Osieckiej z 1955 roku - próba edycji.

2015

Prace licencjackie
 • Doświadczenie somatyczne w "Dziennikach" Zofii Nałkowskiej z lat 1899-1905 i 1909-1917.
 • Portretowanie postaci w książce "Na stracenie" Janusza Krasińskiego.
 • Paraboliczny charakter "Wielkiego Księcia" J. M. Rymkiewicza
 • Kategoria codzienności w "Rozmowach na schodach" Kornela Filipowicza

2014

Prace licencjackie
 • Szaleństwo w "Opowieściach galicyjskich" Andrzeja Stasiuka
 • Obraz natury w „Językach ognia” Jacka Podsiadły
 • Metafory samotności w książce poetyckiej "Nenia i inne wiersze" Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego