2011

Prace licencjackie
  • Starość w poezji Jacka Podsiadły
  • Upadek mitu męskości w książce Mirosława Nahacza „Bombel”.
  • Metaforyka w powieści Władysława Terleckiego „Cierń i laur”
  • Doświadczenia religijne w tomie „Wiersze na wiatr” Szymona Babuchowskiego
  • Sposób patrzenia na dzieło sztuki w esejach Ewy Bieńkowskiej i Zbigniewa Herberta
  • Sylwetki poetów w tomiku Adama Zagajewskiego pt. "Niewidzialna ręka"