2014

Prace licencjackie
 • Symbole w twórczości Kornela Filipowicza przedstawione w wybranych utworach.

2013

Prace licencjackie
 • Strategie opisu wojny w reportażu "Jakbyś kamień jadła" Wojciecha Tochmana.
 • Portret Czechów w "Zrób sobie raj" Mariusza Szczygła
 • Historyczny obraz Lublina w powieści kryminalnej „A na imię jej będzie Aniela” Marcina Wrońskiego.
 • Rola ojca i ojcostwo w felietonach Jacka Podsiadły "A mój syn..."
 • Inny w świetle powieści Artura Daniela Liskowackiego "Murzynek B."
 • Reizm, czyli świat rzeczy w "Lali" Jacka Dehnela

2012

Prace licencjackie
 • Postmodernistyczne gry w "Narrenturm" A. Sapkowskiego.
 • Spotkanie z Drugim jako wyzwanie etyczne na podstawie "Dzienników. Zeszytów podróżnych" Edwarda Stachury.
 • Retoryka codzienności w "Listach" 1926-1953 Marii Dąbrowskiej i Jerzego Stempowskiego
Prace magisterskie
 • Świat zwierzęcy w twórczości Tadeusza Gajcego
 • Obcując z nadrzeczywistym. Nadrealizm w poezji Romana Honeta
 • Powroty w prozie Aleksandra Jurewicza
 • Figury pustki w wierszach Tomasza Różyckiego
 • "Godny litości twój cielesny dom". Cielesność w poezji Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiej
 • Kobiety w powieściach Wiesława Myśliwskiego
 • "Zafałszowane ja". "Madame" Antoniego Libery jako powieść o inicjacji
 • "... u mnie wszystko w porządku". Obraz człowieka i pisarza w korespondencji Tadeusza Borowskiego.

2011

Prace licencjackie
 • Świat wierzeń pogańskich w książce „Opowieści z Dzikich Pól” Jacka Komudy
 • Motyw cierpienia w tomiku wierszy Janusza Szubera pt. „Wpis do ksiąg wieczystych”