2013

Prace licencjackie
 • Inny w świetle powieści Artura Daniela Liskowackiego "Murzynek B."
 • Reizm, czyli świat rzeczy w "Lali" Jacka Dehnela

2012

Prace licencjackie
 • Postmodernistyczne gry w "Narrenturm" A. Sapkowskiego.
 • Spotkanie z Drugim jako wyzwanie etyczne na podstawie "Dzienników. Zeszytów podróżnych" Edwarda Stachury.
 • Retoryka codzienności w "Listach" 1926-1953 Marii Dąbrowskiej i Jerzego Stempowskiego
Prace magisterskie
 • Świat zwierzęcy w twórczości Tadeusza Gajcego
 • Obcując z nadrzeczywistym. Nadrealizm w poezji Romana Honeta
 • Powroty w prozie Aleksandra Jurewicza
 • Figury pustki w wierszach Tomasza Różyckiego
 • "Godny litości twój cielesny dom". Cielesność w poezji Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiej
 • Kobiety w powieściach Wiesława Myśliwskiego
 • "Zafałszowane ja". "Madame" Antoniego Libery jako powieść o inicjacji
 • "... u mnie wszystko w porządku". Obraz człowieka i pisarza w korespondencji Tadeusza Borowskiego.

2011

Prace licencjackie
 • Świat wierzeń pogańskich w książce „Opowieści z Dzikich Pól” Jacka Komudy
 • Motyw cierpienia w tomiku wierszy Janusza Szubera pt. „Wpis do ksiąg wieczystych”
 • Starość w poezji Jacka Podsiadły
 • Upadek mitu męskości w książce Mirosława Nahacza „Bombel”.
 • Metaforyka w powieści Władysława Terleckiego „Cierń i laur”
 • Doświadczenia religijne w tomie „Wiersze na wiatr” Szymona Babuchowskiego
 • Sposób patrzenia na dzieło sztuki w esejach Ewy Bieńkowskiej i Zbigniewa Herberta