2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020




Artykuł w czasopiśmie

 • Dotknięty do żywego
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego
 • Mleko się rozlało...
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego
 • Moje własne pro-choice
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego
 • Na Nowy Rok - zamiast życzeń
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego
 • Brzydkie słowo na "I"
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego



2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



Artykuł w czasopiśmie





2018




Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego







2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



Artykuł w czasopiśmie




2016


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie






2015




Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej





2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w książce popularnonaukowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



2012


Redakcja naczelna publikacji naukowej



Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011



2010



2009

 • Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka


 • 2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany



  2007

 • „Kamień, szron” Ryszarda Krynickiego jako cykl liryczny