Materiały dla studentów:

 

https://sites.google.com/site/literaturawspolczesna/

 

 

LISTA LEKTUR Z LITERATURY XX WIEKU I NAJNOWSZEJ:

 

                                          DWUDZIESTOLECIE

 

                                 LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 

ANTOLOGIE

 

Poezja polska. Antologia w układzie S. Grochowiaka i J. Maciejewskiego. T. 2. Warszawa 1973.

Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Wybór i wstęp M. Głowiński i J. Sławiński.. Przypisy oprac. J. Stradecki. Wrocław 1987. BN I-253.

 

UTWORY

CZECHOWICZ Józef: Wybór poezji, oprac. T. Kłak, Wrocław 1985.

GOMBROWICZ Witold: Ferdydurke. Wiele wydań. Bakakaj. Wiele wydań.

IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera: Poezje. Wybór, wstęp, komentarz Mirosława Ołdakowska-Kuflowa.

IRZYKOWSKI Karol: Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. Wrocław 1975. BN I-222. Z tego: Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania. IWASZKIEWICZ Jarosław: Wybór wierszy. Warszawa 1994

IWASZKIEWICZ Jarosław: Panny z Wilka, Brzezina. Wiele wydań.

JASNORZEWSKA-PAWLIKOWSKA Maria: Wybór poezji. Oprac. J. Kwiatkowski. Wrocław 1980. BN I-194.

KUNCEWICZOWA Maria: Cudzoziemka. Wiele wydań.

LEŚMIAN Bolesław: Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. Wyd. 3 rozszerzone. Wrocław 1991 BN I-217.

PARNICKI Teodor: Srebrne orły. Wiele wydań.

PEIPER Tadeusz: Nowe usta [w tegoż:] Pisma wybrane. Wrocław 1979. BN I-235.

PRZYBOŚ Julian: Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan. Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Wrocław 1989. BN I-266.

SCHULZ Bruno: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Wrocław 1989. BN I-264.

STAFF Leopold: Wybór poezji. Wybór i wstęp M. Jastrun. Wrocław 1985. BN I-181.

TUWIM Julian: Wiersze wybrane. Oprac. M. Głowińskiski. Kraków 1973. BN I-184.

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy: W małym dworku, Szewcy. [w tegoż:] Wybór dramatów. Wybór i wstęp J. Błoński. Wrocław 1983. BN I-221; Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr. Warszawa 1974. Z tego: Wstęp do teorii czystej formy w teatrze.

 

SŁOWNIKI I OPRACOWANIA

 

HUTNIKIEWICZ Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie literackie XX stulecia. Warszawa 1988 i następne wyd.

HUTNIKIEWICZ Artur: Motywy religijne lat międzywojennych. [w:] Polska liryka religijna. Lublin 1983.

KWIATKOWSKI Jerzy: Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa 2001.

Obraz literatury polskiej XIX i XX w. Seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 1-4. Kraków. 1979-1993.

Problemy literatury polskiej l. 1890-1939. Wrocław T. 1 1972 t. 2 1974.

Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Red. E. Korzeniowska. T. 1-4 Warszawa 1963-1966. Seria 2 red. J. Czachowska. T. 1-3  Warszawa 1977-1980.

MARKOWSKI Michał Paweł: Polska literatura nowoczesna, [w tegoż:] Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007.

SZYMAŃSKI Wiesław Paweł: Od metafory do heroizmu. Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1967.

Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2. Literatura międzywojenna. Wrocław 1965.

ZAWADA Andrzej: Dwudziestolecie literackie. Wrocław 1995.

 

 

                                     LITERATURA ZALECANA

 

ANTOLOGIE

 

Poezja polska 1914-1939. Antologia. Wybór i oprac. R. Matuszewski, S. Pollak. Warszawa 1984.

Polska awangarda poetycka. Programy lat 1918-1923. Oprac. A. Lam. Kraków 1969.

Antologia dramatu. Wybór i posłowie J. Koenig. Warszawa 1976.

 

UTWORY

 

ANDRZEJEWSKI Jerzy: Ład serca. Wiele wyd.

DĄBROWSKA Maria: Noce i dnie. Wiele wydań.

GOETEL Ferdynand: Z dnia na dzień. Wiele wydań.

KADEN-BANDROWSKI Juliusz: Czarne skrzydła. Wiele wydań; albo: Generał Barcz. Oprac. M. Sprusiński. Wrocław 1975 BN I-223.

KOSSAK-SZCZUCKA Zofia: Krzyżowcy. Wiele wydań.

LECHOŃ Jan: Poezje. Oprac. R. Loth. Wrocław 1990. BN I-256.

LIEBERT Jerzy: Pisma zebrane. Oprac. S. Frankiewicz. Warszawa 1976. Z tego wiersze i kilka listów do Agnieszki.

MICIŃSKI Bolesław: Pisma. Eseje, artykuły, listy. Wybór i oprac. A. Micińska. Wstęp J. Błoński. Kraków 1970.

PEIPER Tadeusz: Pisma wybrane. Wrocław 1979. BN I-235.

REMBEK Stanisław. W polu. Warszawa PIW 1993.

Wybór felietonów z: Załatwione odmownie. Felietony, konfrontacje, polemiki, fraszki. Warszawa 1962 PIW.

UNIŁOWSKI Zbigniew: Wspólny pokój i inne utwory. Oprac. B. Faron. Wrocław 1976. BN I-224.

WIERZYŃSKI Kazimierz. Wybór poezji. Wybór, oprac. i wstęp K. Dybciak. Komentarze K. i K. Dybciak. Wrocław 1991. BN I-275.

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni. Wiele wydań.

WITLIN Józef: Sól ziemi: powieść o cierpliwym piechurze. Wrocław 1991. BN I-278.

ZAWODZIŃSKI Karol Wiktor: Wśród poetów. Oprac. W. Achremowiczowa. Wstęp J. Kwiatkowski. Kraków 1964.

 

OPRACOWANIA

 

JAWORSKI Stanisław: Literatura lat 1918-1939. [w:] Historia literatury polskiej w zarysie. Pod red. A. Stępnia i A. Wilkonia. T. 2. Warszawa 1989, s. 95-160.

KŁAK Tadeusz: Czasopisma awangardy. Cz. 1-2 Wrocław 1978-1979.

MARKOWSKI Michał Paweł: Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007.

MIŁOSZ Czesław: Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków 1993.

PAPEE Stefan: Teatr polski w okresie międzywojennym. Kraków 1969.

Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Pod. red. I. Maciejewskiej. Warszawa 1982.

Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Pod red. B. Farona. Warszawa 1974.

ZAWORSKA Helena: O nową sztukę. Polskie programy artystyczne 1917-1922. Warszawa 1963.

 

 

 

 

                                    OKRES WOJNY I OKUPACJI

 

ANTOLOGIA

 

Antologia polskiej poezji podziemnej 1939-1945. Oprac. J. Szczawiej. Warszawa 1957.

 

UTWORY

 

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil: Wybór poezji. Oprac. J. Święch. Wrocław 1989 BN I-265.

GAJCY Tadeusz: Wybór poezji. Misterium niedzielne. Oprac. S. Bereś. Wrocław 1992 BN I-283.

VINCENZ Stanisław: : Atlantyda, O propagandzie. [w: tegoż] Atlantyda. Warszawa  1994.

 

 

OPRACOWANIA

 

ŚWIĘCH Jerzy: Literatura polska w latach drugiej wojny światowej. Warszawa 1997 i nast. wydania.

ŚWIĘCH Jerzy: Poeci i wojna. Rozprawy i szkice. Warszawa 2000.

 

                                     LITERATURA ZALECANA

 

BOBKOWSKI Andrzej: Szkice piórkiem. Warszawa 1997.

Konspiracyjna publicystyka literacka 1940-1944. Antologia. Oprac. Z. Jastrzębski. Kraków 1973.

PRUSZYŃSKI Ksawery: Opowieści. Wiele wydań.

WYKA Kazimierz: Życie na niby: szkice z lat 1939-1945. Warszawa 1959.

 

                                   LITERATURA PO ROKU 1945

 

                                 LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 

ANTOLOGIA

Poeta pamięta. Antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1994. Oprac. S. Barańczak. Londyn 1984.

Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006. Wstęp, wybór i red. T. Dąbrowski. Gdańsk 2006.

 

UTWORY

BARAŃCZAK Stanisław: Wybór wierszy i przekładów. Warszawa 1997. BIAŁOSZEWSKI Miron: Wiersze. Warszawa 2003. Pamiętnik z powstania warszawskiego. Wiele wydań. Rozkurz. Warszawa 1998.

BOROWSKI Tadeusz: Utwory wybrane. Wrocław 1997 BN I-276.

DĄBROWSKA Maria: „Życie moje cudowne…” Dzienniki w jednym tomie. Warszawa 2002.

GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons: Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. Wrocław 1970 BN I-189.

GOMBROWICZ Witold: Transatlantyk, Ślub, Dziennik T. 1.

GROCHOWIAK Stanisław: Poezje wybrane. Warszawa 2001.

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw: Inny świat. Opowiadania: Wieża, Pietà dell'Isola, Portret wenecki. Wiele wydań.

HERBERT Zbigniew: Poezje. Warszawa 1998. Tom esejów do wyboru.

HUELLE Paweł: Weiser Dawidek. Gdańsk 1987 i nast. wyd. lub tom opowiadań do wyboru. 

IWASZKIEWICZ Jarosław: Voci di Roma. Dowolne wydanie.

KAPUŚCIŃSKI Ryszard: Cesarz. Kraków 1994. Albo: Imperium. Warszawa 1993.

KORNHAUSER Julian, ZAGAJEWSKI Adam: Świat nie przedstawiony. Kraków 1974. Stąd: Katarakta, Budowniczy Peiper, Rzeczywistość nie przedstawiona w powojennej literaturze polskiej.

KUBIAK Zygmunt: Brewiarz Europejczyka. Warszawa 1998. Stąd cykl: Znaki czasu.

LEM Stanisław: Solaris. Dowolne wydanie.

LIBERA Antoni: Madame. Kraków 2004.

MIŁOSZ Czesław: Trzy zimy, Ocalenie, Gucio zaczarowany, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Kroniki, Druga przestrzeń, Dolina Issy, Zniewolony umysł, Rodzinna Europa, Widzenia nad Zatoki San Francisko, Piesek przydrożny.

MROŻEK Sławomir: Tango, Emigranci. Dowolne wydanie.

Opowiadania: Moniza Clavier, Spotkanie, Słoń, Kogut, lis i ja. Dowolne wydanie. 

NAŁKOWSKA Zofia: Medaliony. Wiele wydań.

NOWAK Tadeusz: Podróż do miejsca urodzenia. [w tegoż:] W puchu alleluja. Opowiadania. Warszawa 1965; I co na niebie, i co jest na ziemi; wiersze z lat 1949 – 1991,wybór, układ i posł. S. Balbus, Kraków 1995.

PODSIADŁO Jacek: Wiersze zebrane. Warszawa 2003. Stąd wybór.

RÓŻEWICZ Tadeusz: Niepokój: wybór wierszy z lat 1944-1994. Warszawa 1995.

Kartoteka, Stara kobieta wysiaduje, Matka odchodzi. Dowolne wydania.

STEMPOWSKI Jerzy: Eseje. Wybór i wstęp W. Karpiński. Kraków 1984. Z tego: W dolinie Dniestru, Esej berdyczowski, Corrona turrita (z dziennika podróży do Włoch), O współczesnej formacji humanistycznej, Esej dla Kasandry, Polacy w powieściach Dostojewskiego, Chimera jako zwierzę pociągowe.

STRYJKOWSKI Julian: Austeria. Wiele wydań.

SZYMBORSKA Wisława: Wiersze wybrane, Kraków 2004.

TOKARCZUK Olga: (do wyboru) Prawiek i inne czasy, Podróż ludzi Księgi, Ostatnie historie.

WAT Aleksander: Wiersze wybrane. Wybór i oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Wstęp Jan Zieliński. Warszawa 1987.

WOJTYŁA Karol: Pieśń o Bogu ukrytym, Matka, Kamieniołom, Tryptyk Rzymski.

 

SŁOWNIKI I OPRACOWANIA

 

BŁOŃSKI  Jan: Odmarsz. Kraków 1978.

DANIELEWICZ-ZIELIŃSKA Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. Warszawa 1992.

CZAPLIŃSKI Przemysław, ŚLIWIŃSKI Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.

JARZĘBSKI Jerzy: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 1998.

KWIATKOWSKI Jerzy: Magia poezji: (o poetach polskich XX wieku). Kraków 1995.

SŁAWIŃSKI Janusz: Próba porządkowania doświadczeń. Rzut oka na ewolucję poezji w latach 1956-1980. [W tegoż:] Teksty i teksty. Warszawa 1990.

Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół redakcyjny: A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

Słownik literatury popularnej. Pod red. T. Żabskiego. Wrocław 1997.

Słownik relizmu socjalistycznego. Pod red. Z. Łapińskiego i W. Tomasika. Kraków 2004.

URBANKOWSKI Bohdan: Czerwona msza: czyli uśmiech Stalina. Warszawa 1998.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny. Red. J. Czachowska. Warszawa 1994-1999.

WYKA Kazimierz: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1977.

ZAWADA Andrzej: Literackie półwiecze 1939-1989. Wrocław 2001.

 

 

                                     LITERATURA ZALECANA

 

ANTOLOGIE

 

Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po r. 1960. Oprac. P. Dunin-Wąsowicz i in. Warszawa 1998.

Określona epoka: Nowa Fala 1968-1993. Opr. i skomentował T. Nyczek. Kraków 1995.

Przeciwko złu. Wiersze i piosenki więzienne 1944-1956. Oprac. B. Otwinowska. Warszawa 1995.

 

UTWORY

 

ANDRZEJEWSKI Jerzy: Miazga. Wrocław 2002.

BRANDYS Kazimierz: Jak być kochaną i inne opowiadania. Kraków 1994.

BRONIEWSKI  Władysław: Wiersze i poematy. Warszawa 1962 i wyd. nast.

BUCZKOWSKI Leopold: Czarny potok. Wiele wydań.

CHWIN Stefan: Hanemann. Gdańsk 1997.

CZAPSKI  Józef: Na nieludzkiej ziemi. Warszawa 1990.

GOŁUBIEW Antoni: Z cyklu powieściowego Bolesław Chrobry t. 1. Puszcza, t. 2. Szło nowe.

HŁASKO Marek: Utwory wybrane. Warszawa 1986. T. 1. i 4.

JAROSŁAW Iwaszkiewicz: Matka Joanna od Aniołów, dowolne wydanie.

JASTRUN Mieczysław: Mit Śródziemnomorski.  Kraków 1981.

Z różnych lat. Wybór wierszy. Kraków 1981.

KARPOWICZ Tymoteusz: Wiersze wybrane. Wrocław 1969.

KIJOWSKI Andrzej: Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych. Zebrał, opracował i wstępem poprzedził T. Burek. Warszawa 1991.

KONWICKI Tadeusz: Kalendarz i klepsydra.

KOTT Jan: Pisma wybrane. Wybór i układ T. Nyczek. Warszawa 1991.

KRALL Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków 1977 i nast. wyd.

KRZYSZTOŃ Jerzy: Obłęd. Warszawa 1980.

LEC Stanisław Jerzy: Myśli nieuczesane. Kraków 1959.

MACKIEWICZ Józef: Droga donikąd. Londyn 1955 (lub in. wyd. albo inna powieść).

MALEWSKA Hanna: Apokryf rodzinny oraz do wyboru: Przemija postać świata, Sir Tomasz Moor odmawia, Żniwo na sierpie: powieść o Norwidzie.

MROŻEK Sławomir: Męczeństwo Piotra Ohey'a. Dowolne wydanie.

MYŚLIWSKI Wiesław: Kamień na kamieniu. Warszawa 1984, albo: Widnokrąg.

NOWAK Tadeusz: Podróż do miejsca urodzenia. [w tegoż:] W puchu alleluja. Opowiadania. Warszawa 1965. 

NOWAKOWSKI Marek: Książę nocy. Warszawa 1978 lub 1980. Raport o stanie wojennym. Białystok 1990.

NOWAKOWSKI Tadeusz: Obóz Wszystkich Świętych. Warszawa 2003.

ODOJEWSKI  Włodzimierz: Bóg z tobą synu... Lublin 1996.

PARNICKI Teodor: Z cyklu: Nowa baśń np. Robotnicy wezwani o jedenastej lub spoza cyklu: Tylko Beatrycze albo: I u możnych dziwny.

PRZYBOŚ Julian: Kilka szkiców z: Sens poetycki. Kraków 1963.

REDLIŃSKI Edward: Konopielka. Wiele wydań.

STACHURA Edward: Siekierezada albo zima leśnych ludzi. Warszawa 1971 lub 1975. Albo: Poezja i proza. Kom. red. H. Bereza, Z. Fedecki, K. Rutkowski. Warszawa 1982. T. 1. Wiersze, poematy, piosenki, przekłady.

STASIUK Andrzej: (do wyboru) Opowieści galicyjskie, Biały kruk, Jadąc do Babadag.

SZCZEPAŃSKI Jan Józef: Przed nieznanym trybunałem. Autograf. Warszawa  1982.

SZCZYPIORSKI Andrzej: Msza za miasto Arras. Warszawa 1971.

ŚWIETLICKI Marcin: (do wyboru) Schizma, Czynny do odwołania, Zimne kraje.

TERLECKI Władysław: Lament. Poznań 1991.

TWARDOWSKI Jan: Który stwarzasz jagody. Kraków 1990. Najnowszy zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi. Kraków 1997.

TYRMAND Leopold: Dziennik 1954. Warszawa 1995.

VINCENZ Stanisław: Z cyklu: Na wysokiej połoninie, z tomu pt. Zwada rozdział ostatni: Koniec zwady.

WAŃKOWICZ Melchior: Szkice spod Monte Cassino. Wiele wydań.

WOJACZEK Rafał: Wiersze. Warszawa 1999.

ZAWIEYSKI Jerzy: Mąż doskonały. Wiele wydań. Jeden dramat z: Dramaty współczesne. Warszawa 1962.

 

SŁOWNIKI I OPRACOWANIA

 

BALCERZAN Edward: Przygody człowieka książkowego (ogólne i szczególne). Warszawa 1990.

BARAŃCZAK Stanisław: Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa-Wrocław 2001.

Burkot Stanisław: Proza powojenna 1945-1987. Analizy i interpretacje. Warszawa 1991.

CZACHOWSKA Jadwiga, DOROSZ Beata: Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. (Bibliografia druków zwartych). Wrocław 1991.

FIK Marta: Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Lublin 1989.

GŁOWIŃSKI Michał: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992.

JAROSIŃSKI Zbigniew: Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996.

JARZĘBSKI Jerzy: W Polsce czyli wszędzie. Warszawa 1992.

Literatura polska na obczyźnie. T. 1-2 Red. T. Terlecki. Londyn 1964-1965.

NIEWIADOMSKI Andrzej: Przełom bez przełomu. Pierwsza faza poetyckich debiutów lat dziewięćdziesiątych.„Język Polski w Szkole Średniej” R. XIV. Nr 3.

PANAS Władysław: Pismo i rana. Lublin 1996.

Pokolenia i grupy literackie po 1918 roku. Antologia opracowań i szkiców krytycznoliterackich. Wybrał J. Kajtoch. Kraków 1979.

Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch. Lublin 1997.

SANDAUER Artur: Bez taryfy ulgowej. Warszawa 1959 i wyd. nast.

SŁAWIŃSKI Janusz. Teksty i teksty. Warszawa 1990.

Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Pod red. A. Brodzkiej. Warszawa 1994.

Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie. Pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej. Warszawa 1995.

Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje. Pod red. A. Brodzkiej. Warszawa 1996.

Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Pod red. A. Brodzkiej. Warszawa 1998.

CZAPIŃSKI Przemysław: Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976-1996. Kraków 1997.

SZARUGA Leszek: Literatura i życie: ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989. Lublin 2001.

TOMASIK Wojciech: Wstęp do: Słowo o socrealizmie. Szkice. Bydgoszcz 1991.

 

Problemy:

1.     Charakterystyka dwudziestolecia, pierwszej i drugiej fazy okresu.

2.     Ośrodki życia literackiego.

3.     Grupy poetyckie dwudziestolecia.

4.     Wybitne osobowości poetyckie poza grupami.

5.     Główne nurty w prozie, najważniejsi twórcy.

6.     Najwybitniejsi dramaturdzy.

7.     Krytyka literacka.

8.     Ważniejsze czasopisma.

9.     Odrodzenie religijne w literaturze dwudziestolecia.

10.                        Życie literackie w czasie wojny i okupacji w kraju.

11.                        Zmiany w literaturze twórców dwudziestolecia po wybuchu wojny.

12.                        Pokolenie wojennych debiutantów.

13.                        Ośrodki życia literackiego poza krajem w czasie wojny.

14.                        Czas rozrachunków powojennych - wojna w poezji, prozie i w dramacie, literatura obozowa i łagrowa.

15.                        Upolitycznienie życia kulturalnego, ideologizacja literatury, program marksistowskiej krytyki i nauki o literaturze, Środowisko "Kuźnicy".

16.                        Katolicki model krytyki literackiej oraz literatury - dyskusja z marksistami. środowisko "Tygodnika Powszechnego" oraz "Znaku".

17.                        Socrealizm - czas trwania, program, realizacja.

18.                        Przykłady odrzucenia modelu socrealistycznego (poza środowiskiem katolickim).

19.                        Debiuty, spóźnione debiuty i powtórne „debiuty” - literatura i życie literackie po 1956 roku.

20.                        Nowa Fala.

21.                        Zjawisko „drugiego obiegu” literatury.

22.                        „Nowe Roczniki”, „pokolenie 76”, „Nowa Prywatność”.

23.                        „Pokolenie bruLionu”.

24.                        Ośrodki kulturalne i literackie na emigracji, wybitni twórcy emigracyjni.

25.                        Przemiany genologiczne w literaturze - od zakończenia wojny do lat ostatnich.

26.                        Eseje, dzienniki, reportaże.

27.                        Dramat - najwybitniejsi twórcy i ich osiągnięcia.

28.                        Nurt religijny w literaturze.

29.                        Twórcy tak zwanego nurtu wiejskiego.

30.                        Kresy i motyw pogranicza kultur w literaturze.

31.                        Kultura i zagłada Żydów w literaturze.

32.                        Literatura popularna (kryminał, romans popularny, science fiction, fantasy, komiks, piosenka itp.).

33.                        Literatura wobec technicyzacji i audiowizualizacji kultury.

 


Ostatnia aktualizacja: 06.10.2009 20:37