2021

Prace magisterskie
 • Klauzula derogacyjna w systemie ochrony praw człowieka
 • Prawa więźniów w Polsce
 • Konflikt turecko-kurdyjski a prawa człowieka
 • Konstytucyjna ochrona praw człowieka na Ukrainie

2020

Prace magisterskie
 • Handel ludźmi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Zakaz tortur a bezpieczeństwo państwa

2019

Prace magisterskie
 • Rola Amnesty International w zakresie ochrony praw człowieka
 • Prawa człowieka w Polsce w świetle raportów Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji
 • Prawa człowieka w Japonii
 • Wolność religii w opinii mieszkańców gminy Nowa Dęba

2018

Rozprawy doktorskie
 • Od prawa naturalnego do socjologii praw człowieka. Wkład profesor Hanny Waśkiewicz do polskiej refleksji nad prawem
Prace magisterskie
 • Zwalczanie terroryzmu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2017

Prace magisterskie
 • Migracje a bezpieczeństwo narodowe we współczesnej Europie
 • Handel ludźmi w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawa dziecka w konfliktach zbrojnych
 • Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka
 • Rzecznik Praw Dziecka jako organ ochrony praw człowieka w Polsce. Studium socjologiczno-prawne
 • Prawa człowieka w świadomości lubelskich licealistów. Na podstawie badań w XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 • Drony a prawa człowieka
 • Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania w systemie praw człowieka