dr hab. Krzysztof Motyka prof. KUL
profesor KUL - Katedra Praw Człowieka i Pracy Socjalnej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.motyka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8805-7495