2016

Prace magisterskie
 • Terroryzm w perspektywie praw człowieka
 • Bezpieczeństwo społeczne w Polsce
 • Międzynarodowa ochrona praw uchodźców.
 • Prawa konsumenta w świadomości młodzieży ponadgimnazjalnej. Na podstawie badań w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Zakaz tortur w systemie Rady Europy
 • Dyskryminacja w miejscu pracy w opinii pracowników. Na podstawie badań w TELE-PROMO Sp. z.o.o. w Lublinie
 • Prawa człowieka w konflikcie izraelsko - palestyńskim
 • Prawa człowieka w Republice Białorusi
 • Działania specjalnych jednostek antyterrorystycznych na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce

2015

Prace magisterskie
 • Policja a prawa człowieka
 • Prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych
 • Ochrona praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych
 • Kształtowanie się międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
 • Wykluczenie i ubóstwo jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
 • Dzieci w konfliktach zbrojnych
 • Prawa kobiet we współczesnym islamie. Studium socjologiczne
 • Ochrona dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. Studium socjologiczne

2014

Rozprawy doktorskie
 • Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne
 • Funkcje Straży Miejskiej w społeczności lokalnej. Na przykładzie Włocławka
Prace magisterskie
 • Wielokulturowość a prawa człowieka. Na przykładzie Polski, Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych