2014

Prace magisterskie
 • Prawa pacjenta w Polsce. Studium socjologiczno-prawne
 • Prawa człowieka w świadomości członków lubelskich organizacji pozarządowych
 • Łamanie praw człowieka w PRL w latach osiemdziesiątych XX wieku. Studium socjologiczne
 • Naruszanie dóbr osobistych przez dziennikarzy. Studium socjologiczno - prawne
 • Postawy przedsiębiorców regionu lubelskiego wobec wolności gospodarczej
 • Aborcja i eutanazja jako zagrożenie praw człowieka. Aspekty prawne i socjologiczne
 • Ochrona danych osobowych w Polsce. Studium socjologiczno- prawne
 • Internetowe transakcje kupna - sprzedaży w Polsce. Studium socjologiczno - prawne
 • Świadomość prawna kibiców Górnika Łęczna. Studium socjologiczno - prawne
 • Władza rodzicielska w Polsce. Studium socjologiczno-prawne
 • Postawy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wobec adopcji zagranicznej

2013

Prace magisterskie
 • Sprawa katyńska w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Studium socjologiczno - prawne
 • Świadomość praw człowieka w Polsce w świetle badań empirycznych
 • Islam a prawa człowieka. Studium socjologiczno-prawne

2012

Prace magisterskie
 • Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu w Polsce. Analiza socjologiczno-prawna
 • Postawy wobec prawa. Studium socjologiczno-prawne
 • Adam Podgórecki jako socjolog prawa
 • Realizacja zadań statutowych Rad Dzielnic na przykładzie Rady Dzielnicy Felin
 • Podkultura więzienna i jej wpływ na życie "po wyjściu"
 • Prawa kobiet w chrześcijaństwie i islamie. Analiza porównawcza