2012

Prace magisterskie
 • Podkultura więzienna i jej wpływ na życie "po wyjściu"
 • Prawa kobiet w chrześcijaństwie i islamie. Analiza porównawcza

2011

Prace magisterskie
 • Prawa pacjenta i ich realizacja w Polsce. Analiza socjologiczno-prawna.
 • Polityka rodzinna w Polsce realizowana po 1 maja 2004 roku. Analiza dokumentów
 • Lokalna polityka społeczna wobec niepełnosprawnych na przykładzie działalności organizacji Fuga Mundi w Lublinie
 • Problem aktywizacji osób starszych na przykładzie Klubów Seniora w Kielcach
 • Kara śmierci w opinii studentów uczelni lubelskich
 • Rasizm w Polsce w świetle opinii studentów uczelni lubelskich
 • Tolerancja w Polsce w świetle raportów Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji
 • Administracja jako przedmiot badań socjologicznych w Polsce
 • Postawy studentów Lublina wobec aborcji
 • Konsumpcja i prawa konsumenta. Analiza socjologiczno-prawna

2010

Prace magisterskie
 • Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka. Na przykładzie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
 • Prawa ojców. Analiza socjologiczno – prawna.
 • Prawa autorskie w świadomości studentów. Studium socjologiczno-prawne
 • Świadomość prawna w Polsce w świetle badań empirycznych
 • Rządy prawa. Studium prawno-socjologiczne

2009

Prace magisterskie
 • Dyskryminacja jako problem społeczny. Perspektywa polska
 • Religia a prawa człowieka
 • Ochrona uchodźców. Analiza prawno-socjologiczna