2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2021
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2020Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2018


2017

20162015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2014


2013

2012Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejProfesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRozdział w nierecenzowanej książce naukowejTłumaczenie artykułu naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor
  [w:] Roczniki Teologii Ekumenicznej

Redakcja naczelna publikacji naukowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

2010


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2008

 • Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

 • 2006  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2004


  Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


  2002


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  1999  1995