Krzysztof Leśniewski
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
profesor - Katedra Teologii Prawosławnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.lesniewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6484-9941