2019

Prace magisterskie
  • Poglądy ekumeniczne ojca Aleksandra Menia

2018

Rozprawy doktorskie
  • Problematyka eklezjologiczno-pastoralna w nauczaniu św. Iłariona Troickiego (1888-1929)

2017

Prace magisterskie
  • Święto Zmartwychwstania Pańskiego w tradycji liturgicznej Kościoła Prawosławnego
  • Ikona w ruskiej tradycji prawosławnej

2016

Rozprawy doktorskie
  • Typologia biblijnych motywów muzycznych w hymnografii prawosławnej
  • Struktura organizacyjna i dzialalność pastoralna Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chelmskiej w latach 1989-2014

2014

Rozprawy doktorskie
  • Kapłaństwo w świetle twórczości św. Jana z Kronsztadu

2013

Rozprawy doktorskie
  • Maryja a Trójca Święta w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego

2010

Rozprawy doktorskie
  • Św. Jozafat Kuncewicz jako świadek wiary w epoce kontrowersji wyznaniowej.
Prace magisterskie
  • Metoda nieustannej modlitwy w świetle nauczania św. Paisjusza Wieliczkowskiego.