2018

Rozprawy doktorskie
 • Anozie Casmir, The Contemporary Catholic Theology of Miracles
 • Ezeokeke Edwin, The Identity of the Catholic Church in Igboland, Nigeria

2017

Prace magisterskie
 • Mazurek Karol, Chusta z Manoppello w świetle badań naukowych na podstawie wybranej literatury

2015

Rozprawy doktorskie
 • Chomontowski Emil, Personalistyczna wiarygodność chrześcijaństwa i jej uzasadnienie w ujęciu lubelskiej szkoły teologicznofundamentalnej
 • Kostecki Tomasz, Antropologiczna wiarygodność Kościoła i jej uzasadnienie w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Pokrywiński Rafał, Prakseologiczna koncepcja Objawienia Bożego j jego wiarygodność w świetle wybranej literatury
Prace licencjackie
 • Burek Natalia, Atrakcje turystyczne wybranych regionów Hiszpanii
 • Faroussi Amalia, Dzieje i działalność Związku Polaków we Włoszech.
 • Galarda Katarzyna, Holokaust w Auschwitz we wspomnieniach świadków na podstawie wybranej literatury
 • Jezierska Izabela, Główne atrakcje turystyczne Chorwacji
 • Lenart Adelina, Tematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do krajów Śródziemnomorza
 • Lewandowska Agnieszka, Wybrane elementy współczesnej kultury w Andaluzji i Katalonii.
 • Mider Aleksandra, Synagoga a Kościół w pierwszym stuleciu po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w świetle wybranej literatury polskojęzycznej.
 • Musur Zuzanna, Reforma religijna Amenhotepa IV a wierzenia ludu w świetle Tekstów z Okresu Amarneńskiego
 • Nowosad Aleksandra, Realizacja zasad katolickiej etyki małżeńskiej na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród małżeństw ze wspólnot neokatechumenalnych w Pampelunie
 • Słowiński Mateusz, Działalność Drogi Neokatechumenalnej w wybranych krajach Śródziemnomorza.
 • Wilczyńska Renata, Sytuacja Koptów w muzułmańskim społeczeństwie Egiptu
 • Zagrodna Wioletta, Znaczenie powstania w getcie warszawskim dla narodu żydowskiego
Prace magisterskie
 • Drozd Agata, Specyfika społeczeństwa tureckiego w świetle powieści Orhana Pamuka
 • Furtak Maria, Wydarzenia, zjawiska i problemy kształtujące obraz Śródziemnomorza w XXI wieku w świetle wybranej literatury