Krzysztof Kaucha

2023

Prace licencjackie
 • Osiem błogosławieństw (Mt 5, 3-12) w funkcji hrystofanijnej
 • Wiarygodność mariofanii w Guadalupe w 1531

2020

Rozprawy doktorskie
 • Person as constituted by dialogical relationality according to Joseph Ratzinger

2019

Rozprawy doktorskie
 • Życie duchowe jako motyw wiarygodności chrzescijaństwa i Kościoła w świetle twórczości Thomasa Mertona (1915-1968)
Prace magisterskie
 • Tożsamość Kościoła w Polsce w nauczaniu Jana Pawła II w czasie trzech pierwszych pielgrzymek do Ojczyzny

2018

Rozprawy doktorskie
 • The Contemporary Catholic Theology of Miracles
 • The Identity of the Catholic Church in Igboland, Nigeria

2017

Prace magisterskie
 • Chusta z Manoppello w świetle badań naukowych na podstawie wybranej literatury

2015

Rozprawy doktorskie
 • Personalistyczna wiarygodność chrześcijaństwa i jej uzasadnienie w ujęciu lubelskiej szkoły teologicznofundamentalnej
 • Antropologiczna wiarygodność Kościoła i jej uzasadnienie w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Prakseologiczna koncepcja Objawienia Bożego j jego wiarygodność w świetle wybranej literatury
Prace licencjackie
 • Atrakcje turystyczne wybranych regionów Hiszpanii
 • Dzieje i działalność Związku Polaków we Włoszech.
 • Holokaust w Auschwitz we wspomnieniach świadków na podstawie wybranej literatury
 • Główne atrakcje turystyczne Chorwacji
 • Tematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do krajów Śródziemnomorza
 • Wybrane elementy współczesnej kultury w Andaluzji i Katalonii.
 • Synagoga a Kościół w pierwszym stuleciu po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w świetle wybranej literatury polskojęzycznej.
 • Reforma religijna Amenhotepa IV a wierzenia ludu w świetle Tekstów z Okresu Amarneńskiego
 • Realizacja zasad katolickiej etyki małżeńskiej na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród małżeństw ze wspólnot neokatechumenalnych w Pampelunie